Tehpro.rs - Bezbednost i zdravlje na radu u rudarstvu

Oslanjajući se na sopstvene resurse i stručnim kadrovima, diplomiranim inženjerima rudarstva sa dugogodišnjim iskustvom, u mogućnosti smo da pružimo specifične i kompleksne usluge u oblasti rudarstva.

  • kontinualna usluga stručnog lica za bezbednost i zdravlje na radu,
  • supervizor za bezbednost i zdravlje na radu,
  • analize i ekspertize stanja bezbednosti i zdravlja na radu,
  • procene rizika,
  • merenja i ispitivanja uslova radne okoline, fizičkih i hemijskih štetnosti,
  • pregled i provera opreme za rad,
  • osnovne i napredne specifične obuke,
  • stručna osposobljavanja rukovaoca rudarskom mehanizacijom,
  • osnovne i napredne obuke za pružanje prve pomoći,
  • sudska veštačenja.