Tehpro.rs - Pravne usluge

Naš tim pravnika sa položenim stručnim ispitima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara i dugogodišnjim iskustvom, u mogućnosti je da pruži pravne usluge kako u oblasti zaštite tako i u opštim pravnim poslovima.

 • pravna podrška poslodavcima u oblasti zaštite (bzr, zop, zžs i vs),
 • zastupanje u oblasti zaštite (bzr, zop, zžs i vs),
 • sudska veštačenja u oblasti zaštite,
 • izrada pravilnika (obaveštenja, odluka, izjava i uputstava):
  • pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta,
  • pravilnik o radu,
  • pravilnik o sprečavanju zlostavljanja na radu,
  • pravilnik o unutrašnjem uzbunjivanju,
  • pravilnik o zaštiti podataka ličnosti,
  • pravilnik o načinu evidentiranja, klasifikovanja, arhiviranja i čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materijala,
  • pravilnik o načinu evidentiranja, zaštite i korišćenja elektronskih dokumenata,
  • pravilnik o čuvanju poslovne tajne.
 • ostalih pravilnika u skladu sa potrebama Naručioca,
 • konsultantske usluge u oblasti pisanja (izrade nacrta):
  • svih vrsta ugovora u privredi (ugovora o građenju, sistem “ključ u ruke”, ugovori o zakupu, ugovori o kupoprodaji nepokretnosti, ugovori o konzorcijumu, ugovori sa podizvođačima, ugovori o poslovno - tehničkoj saradnji i dr.),
  • tužbi, odgovora na tužbe,
  • opomene pred utuženje,
  • predloga za izvršenja,
  • prigovora, primedbi na razne vrste zapisnika,
  • žalbe na sve vrste Rešenja, žalbe na sve vrste presuda,
  • sve vidove poravnanja,
  • sporazuma,
  • odluka, rešenja, uputstava, izjava.
 • učestvovanje u postupcima zaključenja ugovora, davanje mišljenja,
 • izrada nacrta ugovora kao i učešće u pregovaračkom postupku,
 • izradu normativnih akata iz ovih i drugih oblasti koje se odnose na rad i radne odnose (kompletan set od zasnivanja radnog odnosa (Ugovora o radu) – raskida radnog odnosa, tužbi…), ugovore van radnog odnosa,
 • pružanje stručne pomoći poslodavcima i zaposlenima u pravilnoj primeni opštih akata u odnosu na propise kojima je uređena oblast zaštite,
 • konsultantske usluge u vođenju parničnog, upravnog, prekršajnog, vanparničnog i krivičnog postupka,
 • davanje mišljenja u vezi sa praktičnom primenom propisa kojima se uređuju pitanja zaštite,
 • zastupanje u prekršajnom postupku,
 • specijalizovane usluge u parničnom postupku,
 • stručne usluge i pomoć pravnim timovima kod poslodavca.