Tehpro.rs - Licence

Posedujemo sve licence, ovlašćenja i rešenja za pružanje kompletnih usluga u oblasti zaštite: bezbednost i zdravlje na radu, bezbednost i zdravlje na radu u rudarstvu, zaštita od požara, zaštita životne sredine, vanredne situacije, centar za edukacije, pravne usluge, sistemi menadžmenta, tehnička zaštita.

Neke od licenci i rešenja su:

Ministarstvo unutrašnjih poslova

 • Rešenje za obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima druge i treće kategorije ugroženosti od požara,
 • Rešenje za obavljanje poslova izrade glavnog projekta zaštite od požara,
 • Rešenje za obavljanje poslova projektovanja posebnih sistema i mera zaštite od požara,
 • Rešenje za izvođenje posebne Obuke za lica koja rade na poslovima zaštite od požara,
 • Rešenje za organizovanje i sprovođenje Obuke za polaganje posebnog stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja,
 • Rešenje za izradu Plana zaštite od udesa,
 • Rešenje za izradu Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja,
 • Rešenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija hidrantske mreže za gašenje požara,
 • Rešenje za obavljanje poslova kontrolisanja mobilnih uređaja za gašenje požara,
 • Rešenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja u zonama opasnosti od eksplozija,
 • Rešenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara,
 • Rešenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova,
 • Rešenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

 • Rešenje o odobravanju statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa razvoja i očuvanja bezbednih i zdravih uslova rada: Stručno osposobljavanje za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu,
 • Rešenje o odobravanju statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa: Stručno osposobljavanje rukovalaca specifičnom opremom za rad,
 • Rešenje o odobravanju statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa: Obuka za primenu preventivnih mera za bezbedan i zdrav rad,
 • Rešenje o odobravanju statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa obrazovanja odraslih, obuka za napredno osposobljavanje iz prve pomoći,
 • Rešenje o odobravanju statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa obrazovanja odraslih, obuka za osnovno osposobljavanje iz prve pomoći.

Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja

 • Licenca za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu,
 • Licenca za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline – hemijskih i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetljenosti,
 • Licenca za obavljanje pregleda i provere opreme za rad.

Ministarstvo pravde

 • Rešenje za obavljanje poslova veštačenja – uzroci požara, eksplozija i havarija, sigurnost na radu.

Sistem kvaliteta

 • Sertifikat sistem za menadžment kvalitetom prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015
 • Sertifikat sistem za menadžment zaštitom životnom sredinom prema zahtevima standarda SRPS ISO 14001:2015
 • Sertifikat sistem za menadžment bezbednošću i zdravljem na radu prema zahtevima standarda SRPS ISO 45001:2018