Tehpro.rs - Vanredne situacije

U oblasti vanrednih situacija, sa ekspertima i stručnjacima različitih profila sa višedecenijskim praktičnim iskustvom, pružamo usluge izrade planova i spasavanja, procena rizika, obuka i konsultacija.

Stručni poslovi:

 • izrada procene rizika od katastrofa,
 • izrada plana zaštite i spasavanja,
 • izrada plana zaštite od udesa,
 • konsultant u oblasti vanrednih situacija,
 • kontinualne usluge praćenja stanja iz oblasti vanrednih situacija i primene mera za smanjenje rizika,
 • izrada uputstava i procedura iz oblasti vanrednih situacija,
 • monitoring procenjenih rizika.

Edukacije:

 • pripremna nastava za polaganje stručnog ispita u oblasti vanrednih situacija,
 • obuka za postupanje i reagovanje u vanrednim situacijama,
 • organizovanje osposobljavanja za upoznavanje zaposlenih sa opasnostima po privredno društvo (ili lokalnu samoupravu),
 • osposobljavanje zaposlenih za postupanje u vanrednim okolnostima,
 • edukacije menadžmenta/rukovodilaca za izvršavanje funkcija u oblasti vanrednih situacija po nivoima rukovođenja a prema Planu zaštite i spasavanja,
 • specifična osposobljavanja Tima za VS radi sprovođenja obaveza prema Planu zaštite i spasavanja,
 • osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći u vanrednim situacijama (specijalistička obuka za VS).