Tehpro.rs - Tehnička zaštita

Oslanjajući se na kvalifikovan kadar sa višegodišnjim iskustvom iz oblasti privatnog obezbeđenja, pružamo usluge izrade potrebne dokumentacije u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju, kao i isporuku, ugradnju i održavanje različitih sistema tehničke zaštite.

Stručni poslovi:

 • izrada procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja,
 • izrada plana obezbeđenja sa planom sistema tehničke zaštite,
 • izrada plana za postupanje sa rizicima,
 • izrada procedura i uputstava iz oblasti privatnog obezbeđenja,
 • konsultant u oblasti privatnog obezbeđenja,
 • kontunualne usluge praćenja stanja iz oblasti privatnog obezbeđenja i primene mera za smanjenje rizika,
 • monitoring procenjenih rizika.

Projektovanje:

 • izrada projekata sistema tehničke zaštite.

Isporuka opreme i ugradnja:

 • sistemi tehničke zaštite (protivprovalnih i alarmnih sistema, sistema video nadzora, sistema kontrole pristupa).

Servisiranje, održavanje, kontrola:

 • sistemi tehničke zaštite (protivprovalnih i alarmnih sistema, sistema video nadzora, sistema kontrole pristupa).

Edukacije:

 • pripremna nastava za polaganje stručnih ispita iz oblasti procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja,
 • osposobljavanje i obuka za korišćenje svih isporučenih i ugrađenih sistema tehničke zaštite,
 • edukacija menadžmenta/rukovodioca o obavezama prema Zakonu o privatnom obezbeđenju.