SAFETY LEADERSHIP TRENINZI I OBUKE

U želji da kontinuirano unapređujemo naše programe i pružamo najkvalitetniju edukaciju, sa ponosom vam predstavljamo naše najnovije treninge i obuke na temu Safety Leadership.

Šta je Safety Leadership?
Safety Leadership ili vođstvo u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu je ključan faktor za stvaranje bezbednog i produktivnog radnog okruženja. Ovi treninzi su dizajnirani da razviju veštine i znanja lidera kako bi efikasno upravljali bezbednosnim praksama i osigurali bezbednost svih zaposlenih.

Zašto je važno?
Bezbednost i zdravlje na radu nije samo zakonska obaveza, već i moralna odgovornost svake organizacije. Efikasno vođstvo u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu može značajno smanjiti broj povreda, povećati produktivnost i poboljšati zadovoljstvo zaposlenih.

Treninzi su vođeni od strane priznatih i sertifikovanih stručnjaka u oblasti Safety Leadership-a, što garantuje najviši nivo edukacije.

Naše obuke obuhvataju:
Osnove Safety Leadership-a: Razumevanje osnovnih principa i važnosti vođstva u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
Komunikacione veštine za lidere: Kako efikasno komunicirati BZR politikom kompanije kao i procedurama.
• Razvijanje BZR kulture: Korišćenje vođstva za stvaranje i održavanje pozitivne kulture bezbednosti.
• Upravljanje rizicima: Prepoznavanje i upravljanje rizicima u radnom okruženju.
• Praktične vežbe i studije slučaja: Primena naučenog kroz realne scenarije i studije slučaja.

Kome su namenjene ove obuke?
Naše obuke su namenjene menadžerima, supervizorima, tim liderima, kao i svima koji imaju odgovornost za bezbednost i zdravlje na radu na radu. Bez obzira na Vašu trenutnu poziciju, ovi treninzi će Vam pružiti znanje i veštine koje možete odmah primeniti u svom radu.

Tehpro Centar za edukaciju

NOVI PROPIS OGRANIČAVA KORIŠĆENJE DIIZOCIJANATA

NOVA OBUKA O SIGURNOM KORIŠĆENJU DIIZOCIJANATA

Naša posvećenost edukaciji u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i raznim vrstama obuka čini nas liderima u oblasti poslovanja. Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo o našim novim obukama o sigurnom korišćenju diizocijanata.

Od 24. avgusta u Republici Srbiji stupaju na snagu odredbe Pravilnika koje ograničavaju upotrebu diizocijanata. Ove supstance, ključne u mnogim industrijama, sada zahtevaju specijalizovanu obuku za sigurno korišćenje kao i sertifikovane trenere.

Kroz znanje ka sigurnosti

Mi smo tu da vam pružimo upravo to – najsadržajnije i najefikasnije obuke koje će vašim timovima omogućiti sigurno i uspešno rukovanje diizocijanatima. Obuke koje nudimo nisu samo informativne, već i edukativne i praktične.

Sertifikovani od strane ISOPA i ALIPA (Evropsko udruženje proizvođača diizocijanata i poliola i Evropsko udruženje proizvođača alifatičnih izocijanata), pružamo sveobuhvatne treninge koji pokrivaju sve aspekte bezbedne upotrebe diizocijanata.

Naše obuke su koncipirane da preduprede rizike, sa fokusom na kontrolu izloženosti diizocijanatima dermalnim i inhalacionim putem. Takođe obezbeđujemo sveobuhvatne informacije o zaštitnoj opremi i merama kontrole izloženosti, omogućavajući vašim zaposlenima da rade u bezbednom okruženju.

Reobuka i kontinuirano usavršavanje

Naša misija je kontinuirano usavršavanje. Obuka se obnavlja svakih pet godina, osiguravajući da vaši zaposleni uvek poseduju najnovija znanja i veštine.

Naše sertifikovane obuke pružaju validan dokaz o stručnosti, garantujući da vaša kompanija ispunjava sve zakonske propise i standarde bezbednosti.

Vaš TEHPRO Centar za edukaciju

TEHPRO TIMBILDING NA RANČU

U subotu, 18. maja, firma Tehpro je organizovala spektakularan timbilding događaj na prelepom mestu – Ranch Concept. Ovo nezaboravno dešavanje okupilo je sve zaposlene i bilo je pravo osveženje za sve kolege.

Celodnevni program je bio ispunjen raznovrsnim sportskim aktivnostima za one koji su želeli da im dan prođe u sportskom duhu. Sportske igre su donele mnogo smeha i zabave, ali su takođe i podstakla zdravu konkurenciju među timovima i pojedincima.

Muzika je bila neizostavan deo ovog događaja. Svi su se prepustili ritmovima i uzbuđenju, što je dodatno podiglo energiju i raspoloženje našeg tima.

Naravno, najveći hit dana bila su tri kola tombole sa nagradama koje su obradovale najsrećnije.

Ipak, osim zabave, ovaj timbilding događaj nam je pružio i priliku da bolje upoznamo i razumemo jedni druge. Upravo ovakva okupljanja, koja redovno organizujemo, su ključna za izgradnju jakog tima i uspešno poslovanje.

Ovaj timbilding događaj je definitivno ostavio pozitivan utisak na sve nas. Osveženi, motivisani i spremni za nove izazove, nastavljamo dalje kao još snažniji tim.

Ako želite da saznate više o našem timu, našim vrednostima i projektima koje radimo, pogledajte detaljnije našu internet stranicu. Tu možete pronaći sve informacije o nama, našim uslugama i našim dostignućima. Ukoliko su vam potrebne konkretnije informacije budite slobodni i pozovite nas. Radujemo se novim avanturama i budućim projektima koje ćemo ostvariti kao jedan snažan i ujedinjen tim.

Vaš Tehpro tim

PANEL DISKUSIJA U OBLASTI ZŽS

Novi propisi u oblasti upravljanja vodama, hemikalijama, ambalažom i ambalažnim otpadom

Datum, vreme i lokacija : 19. 6. 2024. god. od 10.00 do 15.00h
TEHPRO, Lole Ribara 120, Beograd

ZAŠTO OVA TEMA?

U prvom kvartalu 2024. godine doneto je nekoliko veoma značajnih propisa u oblasti zaštite životne sredine, od kojih su za poslovanje privrednih subjekata najznačajniji Pravilnik o načinu i uslovima za merenje količine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i njihovog uticaja na recipijent i sadržini izveštaja o izvršenim merenjima (“Službeni glasnik RS”, broj 18/2024), Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista (“Službeni glasnik RS”, broj 11/2024) i Pravilnik o obrascima izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (“Službeni glasnik RS”, br. 21/2010, 10/2013, 44/2018 (dr. zakon) i 14/2024). Ovi propisi donose značajne novine koje se odnose na monitoring otpadnih voda i izradu izveštaja o ispitivanju otpadnih voda, formu i sadržaj bezbednosnih listova za hemikalije i podatke koje je potrebno dostavljati prilikom izveštavanja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom. Zbog toga je veoma važno da se sve kompanije koje ove propise implementiraju upoznaju sa uvedenim novinama i da se blagovremeno pripreme za njihovo sprovođenje.

Tokom ove panel diskusije biće predstavljene osnovne odredbe ovih novih propisa, razlozi za njihovo donošenje i na koji način će se njihova primena odraziti na poslovanje privrednih subjekata. Pokazaćemo na konkretnim primerima kako izgleda nova forma bezbednosnog lista i šta sve sadrže novi obrasci za izveštavanje o ambalaži i ambalažnom otpadu, kao i kakva je njihova veza sa EU zakonodavstvom u ovoj oblasti.

CILJ PANEL DISKUSIJE

Kroz interaktivnu diskusiju svih učesnika ovog panela biće razmotreni najvažniji aspekti novih propisa, na koji način će se oni odraziti na poslovanje privrednih subjekata i šta će biti najveći izazovi za njihovu implementaciju.

NAČIN REALIZACIJE

Stručnjaci u oblasti zaštite životne sredine Tehpro-a će kroz svoje prezentacije predstaviti ove teme, sa posebnim osvrtom na sprovođenje ovih novih propisa i izazova koji se očekuju u njihovoj praktičnoj primeni.

CILJNE GRUPE

Stručna lica za oblast zaštite životne sredine, savetnici za hemikalije, lica odgovorna za upravljanje otpadom, HSE menadžeri.

PREDAVAČI
Eksperti Tehpro-a sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti ZŽS.

PRIJAVA: Dragana Rašić
e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs ; tel: + 381 62 8081 483

PRIPREMNA NASTAVA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

DATUM: 3. 6. – 7. 6. 2024.
VREME: 9.00 – 16.00 h
LOKACIJA: TEHPRO d.o.o, Lole Ribara 120, Beograd

Sa iskustvom od preko 30 godina u ovom poslu, uspešno smo pripremili preko 3000 polaznika koji su nakon toga položili stručni ispit pred komisijom Ministarstva nadležnog za rad.
Od 2016. god. ovo osposobljavanje radimo i kao Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih, po Programu neformalnog obrazovanja odraslih – Osposobljavanje za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, sertifikovanog kod Agencije za kvalifikacije. Nakon završene obuke, svim polaznicima izdajemo Potvrdu o savladanom programu obuke.

Način realizacije:
Nastavu realizuje naš stručni tim, sastavljen od izvođača sa višegodišnjim iskustvom u obavljanju poslova u ovoj oblasti. Program pripremne nastave za polaganje ispita je u potpunosti prilagođen potrebama polaznika kako bi uspešno savladali materiju.
Pripremna nastava se realizuje u trajanju od 5 dana.

Prijava:
Kontakt: Dragana Rašić;
tel: +381 62 8081 483; e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs

JESENJI FORUM O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU

 

JESENJI FORUM O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU
– VRNJAČKA BANJA –
Datum: 24 – 25. oktobar 2024.

TEMA:
ZAJEDNO U PREVENCIJI BOLESTI I POVREDA NA RADU

Zakonska je obaveza svih poslodavaca da urede radno–pravni status angažovanih lica, organizuju poslove bezbednosti i zdravlja na radu (BZR) i imenuju svoje savetnike/saradnike. Propisi omogućavaju zaposlenima da biraju svoje predstavnike i formiraju odbore za BZR. Sindikati imaju prirodnu funkciju da se bore za unapređenje bezbednih i zdravih uslova rada.

SARADNJA I KOORDINACIJA
Razumevanje sopstvene pozici je u sistemu BZR i međusobna saradnja i koordinacij a svih ovih kategorija kod poslodavca od ključne su važnosti za stalno unapređenje zaštite ljudi u procesima rada.

ZA SVA LICA KOJA SE BAVE PROBLEMIMA BZR
Zbog toga, Tehpro organizuje tradicionalni jesenji stručni skup za sva lica koja se bave problemima BZR kod poslodavca:
SARADNICI/SAVETNICI (STRUČNA LICA ) ZA BZR, IZABRANI PREDSTAVNICI ZAPOSLENIH I ČLANOVI ODBORA ZA BZR, PREDSTAVNICI SINDIKATA, RUKOVODIOCI PRAVNIH SLUŽBI, MENADŽERI LJUDSKIH RESURSA I DRUGI RUKOVODICI KOD POSLODAVCA NADLEŽNI ZA BEZBEDNO ODVIJANJE RADNIH
PROCESA.

NAČIN REALIZACIJA
Kroz predavanja, panel diskusije i radionice biće razmotrena sva aktuelna pitanja BZR i prikazana najbolja praksa zajedničkog rada na unapređenju bezbednosti i zdravlja na radu. Eksperti iz Tehpro će pripremiti uvodna saopštenja i voditi tematske panele i radionice, a svoju dobru praksu mogu prezentovati i drugi učesnici na skupu.

KOTIZACIJA ZA UČESNIKE
25.000 dinara (bez uračunatog PDV-a)
*Kotizacija uključuje učešće na forumu , kafe posluženje u pauzama i svečanu večeru prvog dana foruma.

VIŠE INFORMACIJA I PRIJAVA
Kontakt osoba: Dragana Rašić
Telefon: 062/ 8081-483
e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs

_____________________________

HOTEL TONANTI **** VRNJAČKA BANJA

Povlašćene cene smeštaja u hotelu Tonanti za učesnike stručnog foruma:
– jednokrevetna soba (1/1), noćenje sa polupansionom 10.550 rsd;
– dvokrevetna soba (1/2), noćenje sa polupansionom 12.900 rsd (6.450 rsd po osobi);
*U cenu je uračunat o noćenje, usluga polupansiona i korišćenje welness i spa centra.
*Doplata za ručak je 2.250 rsd po obroku.
*U cenu nije uračunata boravišna taksa koja iznosi 160 rsd po osobi, kao i parking po danu, u iznosu od
500 rsd.
Rezervacija sobe vrši se pozivom na broj 066/0500-09 ili 066/0500-00, kao i mejlom prodaja@hoteltonanti.rs.
Za potvrdu rezervacije neophodna je avansna uplata u iznosu od 40% od ukupnog iznosa smeštaja, ostatak do dolaska gosta.
Instrukcije za plaćanje avansnog dela dobijate direktno od hotela nakon rezervacije smeštaja.
Povlašćene cene važe za avansne uplate smeštaja do 16. 9. 2024. Nakon toga će se rezervacije raditi na upit i prema raspoloživosti kapaciteta.

_________________________________

DODATNI BENEFITI ZA SVE UČESNIKE
– Upoznavanje, umrežavanje i razmena iskustava sa kolegama, inspirativan ambijent za rad, relaks, wellness i spa sadržaji.
– Individualne konsultacije sa ekspertima iz oblasti BZR.

Vaš TEHPRO

XVII STRUČNO SAVETOVANJE

TEMA: DOBRA PRAKSA UPRAVLJANJA RIZICIMA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU KOD POSLODAVACA

30. APRIL 2024. / 10.00 – 15.00H
IN HOTEL, Bulevar Arsenija Čarnojevića 56, Novi Beograd

Tradicionalno, povodom Dana bezbednosti i zdravlja na radu, Tehpro d.o.o. u saradnji sa kompanijama koje imaju najbolju praksu BZR, organizuje XVII stručno savetovanje o aktuelnim problemima bezbednosti i zdravlja na radu u Srbiji

Pozivamo vas da nam se pridružite na savetovanju na kojem će se prezentovati i razmatrati najbolja praksa prevencije bezbednosti i zdravlja na radu (BZR) u kompanijama.

Zašto ova tema? U Srbiji se već skoro 20 godina primenjuju savremeni propisi u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Za to vreme veliki broj stranih i domaćih kompanija je izgradio dobru praksu u ovoj oblasti. Za dalje unapređenje stanja BZR od izuzetne je važnosti razmena iskustva i učenje na primerima najboljih. Zato smo se opredelili da vam za ovo savetovanje, u saradnji sa našim klijentima i partnerima, ponudimo prikaz i raspravu o najboljoj praksi BZR.

Zašto da izaberete Tehpro d.o.o. i pridružite nam se na savetovanju? Zato što smo sigurni da će vam to pomoći u daljem unapređenju prevencije bezbednosti i zdravlja na radu kod vaših poslodavaca.

Naš cilj je da unapredite svoja znanja i sposobnosti, jer ćete tako na tržištu usluga u oblasti zaštite lakše prepoznati prave vrednosti. Tehpro d.o.o. već preko tri decenije nastoji da izgrađuje najviše standarde.

Osnovna pitanja – primeri dobre prakse na:
– Uspostavljanje pouzdanog menadžment sistema BZR kod poslodavaca,
– Uvođenje i implementaciju sistema upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu ISO 45001,
– Organizovanje poslova BZR,
– Angažovanje službe medicine rada,
– Organizovanje i izvođenje obuka i osposobljavanja u oblasti BZR,
– Definisanje procedura i izdavanja dozvola za rad,
– Preglede i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne sredine,
– Upravljanje posetiocima, ugovaračima i izvođačima,
– Organizovanje BZR na gradilištima/radilištima,
– Uključivanje zaposlenih u sistem BZR i razvoj kulture bezbednosti,
– Postupanje prilikom inspekcijskog nadzora i dr.

Način realizacije: Eksperti iz „Tehpro“ d.o.o. i kompanija sa najboljom praksom BZR prezentovaće svoju dobru praksu po navedenim i drugim pitanjima. Nakon svakog izlaganja može se voditi rasprava.

Ciljne grupe (koga očekujemo): stručna lica – savetnici i saradnici za BZR, menadžeri sektora i službi, predstavnici zaposlenih, sindikata i zdravstvenih ustanova koje obavljaju delatnost medicine rada.

PRIJAVA
Dragana Rašić, tel: +381 62 8081 483, e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs

PRIPREMNA NASTAVA – VANREDNE SITUACIJE

OBUKA ZA DOBIJANJE LICENCE ZA IZRADU PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA I PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA

Datum: 19. 3.2024. – 22. 3.2024. godine
Vreme: 09.00h – 16.00h
Lokacija: Lole Ribara 120, 11250 Beograd

Obuku za polaganje ispita za dobijanje Licence za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja organizuju i sprovode pravna lica koja su ovlašćena od strane MUP.

Tehpro d.o.o. već 30 godina obavlja stručne poslove u oblasti BZR, ZOP, ZŽS i vanrednih situacija. Izradili smo više stotina procena rizika i planova u ovim oblastima. Naši eksperti imaju i veliko nastavno iskustvo u edukacijama odraslih što je verifikovano i Rešenjem Ministarstva prosvete, kojim smo za neke programe u ovim oblastima dobili status Javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih.

Način realizacije
Obuka se realizuje u trajanju od 32 nastavna časa u skladu sa Pravilnikom o stručnom ispitu za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja (Sl. Glasnik RS, 20/2019).

POZOVITE ZA VIŠE INFORMACIJA
+381 62 8081 483

SEMINAR: BEZBEDNOST I ZDRAVLJA NA RADU I RADNO PRAVO

Tema: Regulisanje radno – pravnog odnosa i organizovanja mera BZR za osetljive kategorije zaposlenih: mladi, učenici, lica sa invaliditetom, zaštita materinstva, rad van prostora poslodavaca, upućivanje na rad u inostranstvo, angažovanje stranih radnika i pravni aspekti mobinga.

DATUM: 13. 3. 2024. godine, od 10.00h do 14.00h
LOKACIJA: Centar za edukaciju Tehpro, Lole Ribara 120, Beograd

Bezbednost i zdravlje na radu (BZR), kao neotuđivo pravo po osnovu rada, je neposredno vezano za druga prava iz radnog odnosa i drugih oblika angažovanja koja su regulisana zakonima o radu, zdravstvenoj zaštiti, penzijskom i zdravstvenom osiguranju, Krivičnim zakonikom i drugim zakonima. To je naročito karakteristično za posebno zaštićene kategorija zaposlenih.

Praksa BZR pokazuje da je od izuzetne važnosti razumevanje svih zakonskih zahteva i neposredna saradnja savetnika/saradnika za BZR sa pravnim i službama ljudskih resursa kod poslodavca.

Zbog toga, pozivamo vas, da nam se pridružite na seminaru na kojem će se razmatrati normativno-pravni i praktični aspekti regulisanja radno-pravnog statusa i prevencije bezbednosti i zdravlja na radu posebnih kategorija zaposlenih.

Zašto ova tema? Zato što je izuzetno značajna, a u praksi se javlja niz specifičnih problema i dilema. Ova oblast je čest predmet objedinjenog nadzora radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu od strane inspekcije rada i upravnih i sudskih sporova.

Zašto da izaberete baš „Tehpro“? Zato što smo voljni da svoja bogata iskustva podelimo sa vama i damo konkretna rešenja za određena pitanja iz ove oblasti.

Cilj: Unaprediti kompetentnost polaznika za zakonsko i stručno uređivanje prava po osnovu rada, organizovanje BZR u specifičnim uslovima i saradnju i koordinaciju službi ljudskih resursa i stručnih lica za BZR.

Osnovna pitanja:
– regulisanje radnog angažovanja i organizovanje BZR,
– pravni aspekti obezbeđivanja specifičnih preventivnih mera BZR za osetljive kategorije zaposlenih: mladi, učenici, lica sa invaliditetom, stari, zaštita materinstva i dr.
– pravni i bezbednosni aspekti organizovanja rada van prostorija poslodavaca,
– upućivanje zaposlenih na rad u inostranstvo,
– pravni i bezbednosni aspekti angažovanja stranih radnika,
– pravni aspekti mobinga na radnom mestu,
– pravne posledice lošeg regulisanja statusa i neprimene mera BZR u specifičnim situacijama,
– inspekcijski nador, pokretanje i vođenje upravnog, prekršajnog, parničnog i krivičnog postupka,
– analiza primera iz prakse “Tehpro” koji se odnose na neprimenu propisa iz oblasti BZR i radnog prava (naknada štete, povreda ugleda, krivično-pravne posledice)

Način realizacije: Eksperti iz „Tehpro“ prezentovaće uvodna izlaganja po izabranim pitanjima, kao i primere dobre i/ili loše prakse. Nakon toga se vodi diskusija.

Ciljne grupe: stručna lica (savetnici/saradnici) za BZR, pravnici i rukovodioci ljudskim resursima i drugi rukovodioci koji učestvuju u regulisanju radno-pravnih odnosa i obezbeđivanju preventivnih mera BZR kod poslodavaca.

Predavači: eksperti iz „Tehpro“ d.o.o., sa dugogodišnjim praktičnim iskustvom vođenja poslova BZR kod poslodavaca.

MI NE PREPRIČAVAMO PROPISE! MI VAM POMAŽEMO DA IH OPTIMALNO PRIMENITE.

POZOVITE ZA VIŠE INFORMACIJA
Kontakt: Dragana Rašić
Telefon: +381 62 8081 483
e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs

PRIPREMNA NASTAVA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

DATUM: 19. 2. – 23. 2.2024.
VREME: 9.00 – 16.00 h
LOKACIJA: TEHPRO d.o.o, Lole Ribara 120, Beograd

Sa iskustvom od preko 30 godina u ovom poslu, uspešno smo pripremili preko 3000 polaznika koji su nakon toga položili stručni ispit pred komisijom Ministarstva nadležnog za rad.
Od 2016. god. ovo osposobljavanje radimo i kao Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih, po Programu neformalnog obrazovanja odraslih – Osposobljavanje za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, sertifikovanog kod Agencije za kvalifikacije. Nakon završene obuke, svim polaznicima izdajemo Potvrdu o savladanom programu obuke.

Način realizacije:
Nastavu realizuje naš stručni tim, sastavljen od izvođača sa višegodišnjim iskustvom u obavljanju poslova u ovoj oblasti. Program pripremne nastave za polaganje ispita je u potpunosti prilagođen potrebama polaznika kako bi uspešno savladali materiju.
Pripremna nastava se realizuje u trajanju od 5 dana.

Prijava:
Kontakt: Dragana Rašić;
tel: +381 62 8081 483;
e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs