ODRŽAN JE PANEL – DISKUSIJA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU U BEOGRADU

U IN hotelu, 22.11. održan je Tehpro Panel „Otvorena vrata“ u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Povod za diskusiju je težnja za unapređenje zaštite na radu kao i proslava 32 godine rada firme.

Panel je izazvao veliko interesovanje učesnika ali zbog ograničenih kapaciteta kongresne sale nismo bili u mogućnosti da primimo sve interesente. Ukupan broj učesnika bio je 110.

Iz kompanije TEHPRO bilo je 5 panelista, eksperata iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, a imali smo i čast da naš gost panelista, bude gospodin Ervin Odri, Direktor departmana za upravljanje bezbednošću, funkcija za HSE, NIS a.d.

Aktivno učestvovanje svih prisutnih je bilo od velikog značaja za uspešnost našeg panela. Zajednički, kroz praksu i propise iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu dolazili smo do zaključaka bitnih za sve učesnike.

Iz našeg dugogodišnjeg iskustva značaj ovakvih diskusija je veliki – ujedinjenje lica za bezbednost i zdravlje na radu u Srbiji, podizanje zaštite na viši nivo i krajnji cilj – eliminacija rizika, odnosno dovođenje na prihvatljiv nivo.

Zaključak panela, za lica za bezbednost i zdravlje na radu, bio je: „Svim snagama za zaštitu radnika na radnim mestima – sprovođenje procedura kao bitan uslov za uspešan i bezbedan rad“.

RADIONICA U OBLASTI SISTEMA KVALITETA

Radionica u oblasti sistema kvaliteta

TEMA:
Implementacija sistema menadžmenta kvaliteta u preduzeću: Upravljanje zdravljem i bezbednošću na radu prema standardu ISO 45001:2018

DATUM, VREME, LOKACIJA
13.12.2022. godine / 10.00h – 13.00h
TEHPRO, Lole Ribara 120, 11250 Beograd

Pozivamo Vas da nam se pridružite na radionici na kojoj će se razmatrati zahtevi standarda ISO 45001:2018 kao i praktični aspekti implementacije sistema menadžmenta u kompanijama.

Zašto ova tema? ISO 45001 je globalni standard za sisteme upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu koji pruža praktična rešenja za poboljšanje bezbednosti i zdravlja zaposlenih. Ovaj standard je dizajniran sa namerom da bude primenljiv za bilo koju kompaniju bez obzira na njenu veličinu, vrstu i prirodu. Implementacija standarda ISO 45001 pokazuje posvećenost vaše organizacije obezbeđivanju radnog mesta na kojem se eliminiše ili minimalizuje rizik od bolesti ili povreda vaših radnika, zajednice ili kupaca.

Zašto da izaberete baš „Tehpro“ ? Zato što mi ne prepričavamo propise, već Vas učimo kako da ih sami primenjujete.

Cilj radionice: unaprediti kompetentnost polaznika za implementaciju zahteva standarda ISO 45001:2018, upravljanje rizicima i izradu zahtevane dokumentacije.

Način realizacije: Eksperti iz „Tehpro“ d.o.o. prezentovaće uvodna izlaganja po temama, kao i primere dobre i/ili loše prakse. Nakon toga će biti prikazan primer urednog vođenja dokumentacije.

Ciljne grupe: stručna lica za BZR, ZOP i ZŽS, inženjeri kvaliteta, menadžeri, proveravači i svi koji učestvuju u izgradnji sistema menadžmenta.

Predavači su eksperti za implementaciju sistema menadžmenta kvalitetom, eksterni proveravači sistema menadžmenta, sa dugogodišnjim iskustvom vođenja poslova BZR.

PRIJAVA

Kontakt: Dragana Rašić; 062/8081-483; e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs.

PRIPREMNA NASTAVA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

PRIPREMNA NASTAVA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

DATUM, VREME, LOKACIJA
19.12.2022. –24.12.2022. godine
09.00h – 16.00h
IN Hotel Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića 56, Novi Beograd

Sa iskustvom od preko 30 godina u ovom poslu, uspešno smo pripremili preko 3000 polaznika koji su nakon toga položili stručni ispit pred komisijom Ministarstva nadležnog za rad.

Od 2016. god., ovo osposobljavanje radimo i kao Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih, po Programu obrazovanja odraslih – Obuka za osposobljavanje za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, koji je sertifikovan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, odnosno Agencije za kvalifikacije. Nakon završene obuke, svim polaznicima izdajemo Potvrdu o savladanom programu obuke.

Nastavu realizuje naš stručni tim, sastavljen od izvođača sa višegodišnjim iskustvom u obavljanju poslova ovoj oblasti. Program pripremne nastave za polaganje ispita je u potpunosti prilagođen potrebama polaznika kako bi uspešno savladali materiju.

Način realizacije:
Pripremna nastava se realizuje u trajanju od 6 dana.

Pozivamo Vas da nam se pridružite na pripremnoj nastavi za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.

PRIJAVA
Kontakt: Dragana Rašić; 062/8081-483; e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs

Kalendar događaja za 2023. godinu

Kalendar 2023. – Plan posebnih oblika edukacija
(preuzmite kalendar preko sledećeg linka)

Nudimo vam priliku da sa Tehpro ekspertima, sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti zaštite, podignete svoje znanje na viši nivo, razmenite iskustva, čujete najbolje primere iz prakse i budete u toku sa aktuelnim propisima.

Vođeni motivom da samo edukovani možemo napredovati, za 2023. godinu smo pripremili veliki broj edukacija, seminara, panel diskusija i stručnih obuka sa ciljem da zajedno podignemo standarde zaštite na viši nivo.

Verujemo da ćete u našem kalendaru za 2023. godinu pronaći edukaciju koja će unaprediti vaše znanje i iskustvo.

Jedan može mnogo a zajedno možemo mnogo više!

PRIPREMNA NASTAVA – ZAŠTITA OD POŽARA

Tema: Pripremna nastava za polaganje stručnog ispita

od 24.10.2022. godine
09.00h – 16.00h

Sva lica koja kod subjekata zaštite od požara obavljaju poslove zaštite od požara (ZOP) moraju da polože stručni ispit u oblasti ZOP pred komisijom Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Uslov za izlazak na ispit je obavezna pripremna nastava prema programu koji je propisao nadležni ministar.

Privredno društvo „TEHPRO“ d.o.o. ima veliko iskustvo u organizovanju posebnih oblika edukacije u oblasti zaštite od požara, bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite životne sredine. Iskustvo i andragoške kompetencije svih naših izvođača garantuje kvalitet nastave i visoku prolaznost na ispitu.

Način realizacije:
Program, koji sadrži 180 nastavnih časova, realizujemo dinamikom koja je usaglašena sa strukturom i mogućnostima polaznika kroz pogodne oblike i sadržaje nastavnog rada.

PRIJAVA:TEHPRO d.o.o., Lole Ribara 120, 11250 Beograd – Železnik
Kontakt: Dragana Rašić; 062/8081-483; e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU – PROPISI I PRAKSA U SRBIJI

Povodom obeležavanja Dana privrednog društva, organizujemo promotivni skup:

OTVORENA VRATA

BESPLATAN PANEL U OBLASTI BZR

NUDIMO VAM PRILIKU DA SA NAŠIM EKSPERTIMA RASPRAVLJATE O SVIM PITANJIMA KOJA STE ŽELELI, A NISTE IMALI KOME DA IH POSTAVITE

Okvirna tema: Bezbednost i zdravlje na radu – propisi i praksa u Srbiji

22.11.2022. godine
IN Hotel Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića 56, Novi Beograd

Naši panelisti su voljni da u otvorenoj diskusiji razmene svoja bogata iskustva u vezi aktuelnih pitanja unapređenja sistema BZR u Srbiji. Neka od mogućih tema su:

• Kako je i zašto u oblasti BZR poslodavac odgovoran i kad nije kriv?
• Kako izraditi upotrebljiv Akt o proceni rizika?
• Kako menjati i dopunjavati akt o proceni rizika i implementirati napredne procene rizika?
• Radna mesta sa povećanim rizikom i/ili poslovi sa posebnim uslovima rada?
• Lekarski pregledi za radna mesta koja nisu sa povećanim rizikom.
• Odgovornost rukovodilaca po nivoima i kako ih uključiti u sistem BZR?
• Bezbednost na gradilištima i pri izvođenju građevinskih radova?
• Kako izraditi dobar Program osposobljavanja i kako dokumentovati osposobljavanje?
• Kako razumeti obavezu stručnih lica da „svakodnevno prate i kontrolišu primenu mera za BZR“?
• Predlog pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o pregledu i proveri opreme za rad i ispitivanja
uslova radne okoline.

Cilj panela:
Podizanje svesnosti i kompetentnosti za rešavanje ključnih problema i dilema u sistemu BZR u Srbiji.

Ciljne grupe:
Panel je namenjen svima koji se bave problemima BZR, a naročito poslodavcima koji sami obavljaju stručne poslove BZR, stručnim licima za BZR, drugim nadležnim rukovodiocima kod poslodavaca, predstavnicima sindikata i odbora za BZR, koordinatorima za izradu projekta i izvođenje radova, pravnicima koji se bave radnim pravom i dr.

Način realizacije:
Nakon predstavljanja i uvodnih obraćanja panelista iz okvira svojih užih specijalnosti u oblasti BZR vodi se interaktivna rasprava sa učesnicima.

MODERATOR
Van. prof. Milutin Jelić, stručno lice i sudski veštak za BZR

PANELISTI:
Radivoj Rajaković, dipl. pravnik, stručno lice i sudski veštak za BZR, ekspert iz radnog prava
Slobodanka Radojević, dipl. ing. org. nauka, ekspert za organizaciju radnih procesa
Branko Bogdanović, spec. struk. inž. znr., ekspert za BZR
Biljana Beljić Durković, dipl. fiz. hem., ekspert za merenja i ispitivanja
Dr Vasa Šuštran, spec. med. rada

Prijava za učešće možete poslati na adresu:
TEHPRO d.o.o., Lole Ribara 120, 11250 Beograd; tel: 011/2580 911
Kontakt: Dragana Rašić; 062/8081-483; e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs

Uz prijavu za učešće možete dostaviti i pitanja za paneliste koja su za vas posebno interesantna.

PRIPREMNA NASTAVA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

DATUM, VREME, LOKACIJA
12.09.2022. – 17.09.2022. godine
09.00h – 16.00h
IN Hotel Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića 56, Novi Beograd

Sa iskustvom od preko 30 godina u ovom poslu, uspešno smo pripremili preko 3000 polaznika koji su nakon toga položili stručni ispit pred komisijom Ministarstva nadležnog za rad.

Od 2016. god., ovo osposobljavanje radimo i kao Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih, po Programu obrazovanja odraslih – Obuka za osposobljavanje za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, koji je sertifikovan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, odnosno Agencije za kvalifikacije. Nakon završene obuke, svim polaznicima izdajemo Potvrdu o savladanom programu obuke.

Nastavu realizuje naš stručni tim, sastavljen od izvođača sa višegodišnjim iskustvom u obavljanju poslova ovoj oblasti. Program pripremne nastave za polaganje ispita je u potpunosti prilagođen potrebama polaznika kako bi uspešno savladali materiju.

Način realizacije:

Pripremna nastava se realizuje u trajanju od 6 dana.

Pozivamo Vas da nam se pridružite na pripremnoj nastavi za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.

PRIJAVA

Kontakt: Dragana Rašić; 062/8081-483; e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs.

SEMINAR ZA USAVRŠAVANJE STRUČNIH LICA ZA BZR: PREVENCIJA STRESA

Danas se sve više govori o stresu. Svi ga osećamo, ali pitanje je, da li ga na vreme prepoznajemo? Znamo li kako da se borimo sa njim? Stres je, direktno ili indirektno, najveći uzročnik odsustva sa rada. Troškovi smanjenja radnog učinka osoba pod stresom, lečenja i saniranja posledica stresa kod poslodavca su gotovo nemerljivi.

Zato Vas pozivamo da nam se pridružite na seminaru na kojem će se razmatrati praktični aspekti prevencije profesionalnog stresa.

Tema: Stres u vezi sa radom

Datum: 15.07.2022. godine od 10h do 15h

Lokacija: Hotel Šumadija, Šumadijski Trg 8, sala „Kalemegdan“, Beograd

Zašto da izaberete Tehpro? Zato što ćete od kompetentnih predavača dobiti sasvim konkretne upute kako da prepoznajete i upravljate profesionalnim stresom.

Cilj seminara: Unaprediti kompetentnost polaznika za identifikaciju stresora u radnoj sredini i upravljanje profesionalnim stresom.

Ciljne grupe: Stručna lica za BZR, menadžeri ljudskih resursa, neposredni rukovodioci, predstavnici sindikata i odbora za BZR.

Treneri su eksperti iz Tehpro, specijalisti medicine rada i stručna lica za BZR sa dugogodišnjim iskustvom u proceni psihofizičkih opterećenja na radu i prevenciji stresa.

Svaki polaznik dobija pisanu potvrdu o učešću na seminaru.

PRIJAVA: TEHPRO d.o.o., Lole Ribara 120, 11250 Beograd – Železnik / Kontakt: Dragana Rašić; 062/8081-483; e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs

EDUKACIJA IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

U želji da doprinese usklađivanju Vašeg poslovanja sa trenutnom Regulativom iz različitih oblasti zaštite životne sredine, ,,TEHPRO” d.o.o. Vas poziva na obuku:

Stručno lice za zaštitu životne sredine – obaveze i odgovornosti u praksi

Datum: 21.06.2022. godine od 09h do 16h

Lokacija: Hotel Šumadija, Šumadijski Trg 8, sala „Kalemegdan“, Beograd

 

U trenutku kada se Srbija priprema za otvaranje poglavlja 27 u cilju pristupanja Evropskoj Uniji, kao kompanije, ali i kao pojedinci imamo zajednički cilj – očuvanje životne sredine.

Oblast zaštite životne sredine trenutno reguliše preko 100 pravnih akata. Regulativa koja definiše ovu oblast nalaže svim subjektima koji direktno ili indirektno zagađuju životnu sredinu da primenjuju mere zaštite.

Iako Regulativom nije definisano da pravno lice ima obavezu imenovanja lica za zaštitu životne sredine, praksa je pokazala da odgovorne kompanije upravo to čine. Obaveze lica za zaštitu životne sredine su da isprati promene Regulative i uskladi poslovanje kompanije sa istom.

Na obuci ćete imati prilike da čujete koje su obaveze i odgovornosti vašeg preduzeća kada je reč o emisijama u vazduh, emisijama u površinske i podzemne vode, emisiji buke i nejonizujućeg zračenja, koje su obaveze i odgovornosti generatora otpada, ali i to kako sve navedeno izgleda u praksi.

Cilj: Odgovorno upravljanje kompanije prirodnim resursima i usklađivanje poslovanja sa trenutnom Regulativom u oblasti zaštite životne sredine.

PRIJAVA: TEHPRO d.o.o., Lole Ribara 120, 11250 Beograd – Železnik / Kontakt: Dragana Rašić; 062/8081-483; e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs

 

VIII NAPREDNI TRENING

VIII NAPREDNI TRENING

za osposobljavanje stručnih lica za BZR

Datum: 01.06. i 02.06.2022. godine

Lokacija: Prvi dan: Hotel Šumadija, Šumadijski Trg 8, sala „Kalemegdan“, Beograd

Drugi dan: obilazak kompanije sa dobrom praksom BZR, Fabrika dečije hrane, Maršala Tita 206, Dobanovci

Centar za edukaciju TEHPRO d.o.o, godinama organizuje kurseve pripremne nastave za polaganje stručnog ispita u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u Ministarstvu rada i posebne oblike naprednog osposobljavanja u oblasti BZR. Kroz razne oblike edukacija koje smo organizovali prošlo je više hiljada polaznika. Ova osposobljavanja sada vršimo kao Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih na osnovu rešenja Ministarstva prosvete. Takođe, TEHPRO d.o.o, kao eksterna služba, obavlja poslove BZR za veliki broj poslodavaca sa visokim standardima u ovoj oblasti. Želimo da svoja bogata iskustva podelimo sa Vama.

Cilj: Stručno usavršavanje lica za BZR kroz razmenu iskustava i prikaz dobre prakse.

Osnovna pitanja: Kritički osvrt na postojeća normativna rešenja i predloge za novi Zakon o BZR; Najbolja praksa organizovanja BZR kod poslodavaca; Kako unaprediti praksu procene rizika i izmene i dopune Akta o proceni rizika? Upravljanje rizicima na osnovu Akta o proceni rizika; Definisanje potreba za osposobljavanjem, programiranje, priprema i izvođenje obuke za BZR; Najbolja praksa uređenja i obeležavanje radnog prostora; Najbolja praksa upravljanja posetiocima i izvođačima; Problemi kod prijavljivanja i izveštavanja o povredama na radu; Vođenju evidencije u oblasti BZR; Kako u praksi primeniti nove propisa u oblasti BZR? Novi Zakon o inspekcijskom nadzoru i postupak u slučaju inspekcije u oblasti BZR;

Način rada: Trening traje dva dana. Prvi dan je teorijski, razmena iskustava za okruglim stolom sa moderatorima, ekspertima iz Tehpro. Drugi dan je obilazak privrednog društva sa dobrom praksom BZR, Fabrika dečije hrane, Maršala Tita 206, Dobanovci sa prikazom organizovanja ovih poslova i primene drugih preventivnih mera.

PRIJAVA: TEHPRO d.o.o., Lole Ribara 120, 11250 Beograd – Železnik / Kontakt: Dragana Rašić; 062/8081-483; e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs