Tehpro.rs - Zaštita od požara

Dugogodišnje iskustvo i kvalitet pruženih usluga, postavili su nas na poziciju lidera u oblasti zaštite od požara. Sopstvenim kadrovima, licencama i ovlašćenjima, kao i najsavremenijom opremom u mogućnosti smo da odgovorimo na sve Vaše potrebe.

Stručni poslovi:

 • organizovanje poslova zaštite od požara,
 • organizovanje službe zaštite od požara,
 • kontinualna usluga stručnog lica za zaštitu od požara,
 • konsultant u oblasti zaštite od požara,
 • ekspertska ocena stanja zaštite od požara – audit,
 • supervizor za oblast zaštite od požara,
 • pravna podrška u oblasti zaštite od požara,
 • izrada pravila zaštite od požara, programa obuke iz oblasti zaštite od požara,
 • izrada programa za unapređenje zaštite od požara,
 • izrada plana evakuacije u slučaju požara,
 • sudska veštačenja u oblasti zaštite od požara,
 • stručni nadzor u oblasti zaštite od požara prilikom izvođenja građevinskih radova.

Projektovanje:

 • izrada glavnog projekta zaštite od požara,
 • izrada elaborata zaštite od požara,
 • izrada projekata stabilnih sistema za detekciju i dojavu požara,
 • izrada projekata stabilnih sistema za gašenje požara,
 • izrada projekata stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova,
 • Izrada analiza o zonama opasnosti i određivanje zona opasnosti,
 • izrada projekata sistema za odvođenje dima i toplote,
 • izrada projekata električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama,
 • izrada kompletnih glavnih projekata (ag, mašinski, vik, elektro, tehnološki),
 • izrada projekata hidrantske instalacije,
 • izrada projekata gromobranskih i električnih instalacija,
 • izrada projekata sistema protivpanične rasvete,
 • izrada plana zaštite od požara.

Edukacije:

 • obuka zaposlenih u oblasti zaštite od požara,
 • posebna obuka za polaganje stručnog ispita u oblasti zaštite od požara (pripremna nastava),
 • provera znanja u oblasti zaštite od požara,
 • treninzi i vežbe evakuacije,
 • obuke za korišćenje i rukovanje opremom za gašenje i spasavanje,
 • seminari i savetovanja u oblasti zaštite od požara,
 • stručne diskusije i radionice u oblasti zaštite od požara,
 • edukacije menadžera i poslodavaca za primenu mera,
 • specifični treninzi i obuke,
 • druge vrste edukacija u oblasti zaštite od požara.

Kontrolisanja:

 • kontrolisanje mobilnih uređaja za gašenje požara (pp aparata),
 • kontrolisanje instalacija hidrantske mreže za gašenje požara,
 • kontrolisanje instalacija i uređaja za dojavu požara,
 • kontrolisanje instalacija i uređaja za gašenje požara,
 • kontrolisanje instalacija i uređaja u zonama opasnosti od eksplozija,
 • kontrolisanje instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova.

Pregledi i ispitivanja:

 • ispitivanje PP aparata tip S i CO2 na hladan vodeni pritisak,
 • ispitivanje boca iz stabilnih sistema na hladan vodeni pritisak,
 • termovizijska ispitivanja opreme za rad, postrojenja i tehnoloških procesa,
 • ispitivanje hidrantskih instalacija,
 • ispitivanje otpora uzemljenja gromobranskih instalacija,
 • ispitivanje otpora uzemljenja električnih instalacija,
 • ispitivanje i kontrola panik rasvete.

Isporuka opreme, ugradnja/montaža:

 • mobilnih uređaja za gašenje požara (pp aparata),
 • instalacija hidrantske mreže za gašenje požara,
 • instalacija i uređaja za dojavu požara,
 • instalacija i uređaja za gašenje požara,
 • instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova,
 • instalacija panik rasvete.