Tehpro.rs - Zaštita životne sredine

Tridesetogodišnje iskustvo u oblasti zaštite životne sredine i zadovoljni klijenti svedoče da su se trud i sredstva koja smo uložili u edukaciju i opremanje naših kadrova višestruko isplatili

Stručni poslovi:

 • savetnik za hemikalije,
 • lice odgovorno za upravljanje otpadom,
 • izrada plana upravljanja otpadom,
 • izrada dokumentacije za ishodovanje dozvole za upravljanje otpadom,
 • vođenje evidencija o posebnim tokovima otpada,
 • izrada godišnjeg izveštaja o otpadu,
 • izrada godišnjih izveštaja o bilansima emisija zagađujućih materija u vodi, vazduhu i zemljištu,
 • izveštaj o stanju životne sredine - audit.

Projektovanje:

 • zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu,
 • zahtev o određivanju obima i sadržaja studije,
 • studija o proceni uticaja na životnu sredinu (EIA),
 • EBRD dokumentacija u oblasti zaštite životne sredine (Upravljanje opasnim materijama i plan reagovanja, Audit životne sredine, Akcioni plan za dostizanje graničnih vrednosti i dr.),
 • elaborat zaštite životne sredine,
 • izrada dokumentacije za ishodovanje integrisane dozvole (IPPC),
 • izrada dokumentacije za SEVESO postrojenja (Politika prevencije udesa, Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa),
 • plan upravljanja životnom sredinom (EMP).

Edukacije:

 • obuka iz oblasti upravljanja otpadom,
 • obuka iz oblasti zaštite životne sredine,
 • obuka iz oblasti hemikalija,
 • zaštita od hemijskog udesa (SEVESO),
 • upravljanje opasnim materijama i reagovanje u slučaju udesa,
 • stručne rasprave, radionice, diskusije.

Merenja i ispitivanja:

 • merenje emisije zagađujućih materija u vazduhu iz emitera,
 • merenje buke u životnoj sredini.

Stručni poslovi za jedinice lokalne samouprave:

 • lokalni ekološki akcioni plan (LEAP),
 • lokani plan upravljanja komunalnim otpadom,
 • plan kvaliteta vazduha za lokalne samouprave,
 • katastar zagađivača životne sredine,
 • katastar divljih deponija,
 • radni plan postrojenja - nesanitarne deponije sa programom korektivnih mera i Planom prilagođavanja,
 • izrada projektno - tehničke dokumentacije za transfer stanice sa reciklažnim dvorištima.