Loading Events

« All Events

PANEL DISKUSIJA IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

jun 19 u 10:00 - 15:00

Novi propisi u oblasti upravljanja vodama, hemikalijama, ambalažom i ambalažnim otpadom

ZAŠTO OVA TEMA?

U prvom kvartalu 2024. godine doneto je nekoliko veoma značajnih propisa u oblasti zaštite životne sredine, od kojih su za poslovanje privrednih subjekata najznačajniji Pravilnik o načinu i uslovima za merenje količine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i njihovog uticaja na recipijent i sadržini izveštaja o izvršenim merenjima (“Službeni glasnik RS”, broj 18/2024), Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista (“Službeni glasnik RS”, broj 11/2024) i Pravilnik o obrascima izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (“Službeni glasnik RS”, br. 21/2010, 10/2013, 44/2018 (dr. zakon) i 14/2024). Ovi propisi donose značajne novine koje se odnose na monitoring otpadnih voda i izradu izveštaja o ispitivanju otpadnih voda, formu i sadržaj bezbednosnih listova za hemikalije i podatke koje je potrebno dostavljati prilikom izveštavanja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom. Zbog toga je veoma važno da se sve kompanije koje ove propise implementiraju upoznaju sa uvedenim novinama i da se blagovremeno pripreme za njihovo sprovođenje.

Tokom ove panel diskusije biće predstavljene osnovne odredbe ovih novih propisa, razlozi za njihovo donošenje i na koji način će se njihova primena odraziti na poslovanje privrednih subjekata. Pokazaćemo na konkretnim primerima kako izgleda nova forma bezbednosnog lista i šta sve sadrže novi obrasci za izveštavanje o ambalaži i ambalažnom otpadu, kao i kakva je njihova veza sa EU zakonodavstvom u ovoj oblasti.

CILJ PANEL DISKUSIJE

Kroz interaktivnu diskusiju svih učesnika ovog panela biće razmotreni najvažniji aspekti novih propisa, na koji način će se oni odraziti na poslovanje privrednih subjekata i šta će biti najveći izazovi za njihovu implementaciju.

NAČIN REALIZACIJE

Stručnjaci u oblasti zaštite životne sredine Tehpro-a će kroz svoje prezentacije predstaviti ove teme, sa posebnim osvrtom na sprovođenje ovih novih propisa i izazova koji se očekuju u njihovoj praktičnoj primeni.

CILJNE GRUPE

Stručna lica za oblast zaštite životne sredine, savetnici za hemikalije, lica odgovorna za upravljanje otpadom, HSE menadžeri.

PREDAVAČI
Eksperti Tehpro-a sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti ZŽS.

PRIJAVA: Dragana Rašić
e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs ; tel: + 381 62 8081 483

Details

Date:
jun 19
Time:
10:00 - 15:00
Event Category:

Venue

Tehpro centar RS
Lole Ribara 120
Beograd, 11250
+ Google Map
View Venue Website