DPI SEKUR

izolacioni aparati, samospasioci, zaštita disajnih organa

Oprema za zaštitu disajnih organa

D.P.I. srl je vodeća kompanija u Italiji specijalizovana za ličnu zaštitnu opremu. Sekur proizvodi su razvijeni u Pirelli grupi početkom prošlog veka. Paleta modela je obnovljena poslednjih godina i sada uključuje: pune maske, polumaske, filtere, izolacione aparate sa komprimovanim vazduhom, aparate za spašavanje, komplete za spašavanje, jednokratne respiratore, opremu za zaštitu sluha, rukavice za industriju, pune i standardne zaštitne naočare itd.