PAVLIŠ & HARTMANN

vatrogasna creva, armatura, hidrantski sistemi, plutajuće pumpe, ventilatori

Kompanija Pavliš a Hartmann, spol. s r.o. je osnovana 1994. godine. Fokus kompanije je na proizvodnji visokokvalitetne vatrogasne opreme poput: hidrantskih sistema, vatrogasnih creva, prenosnih plutajućih pumpi, pumpi za otpadnu vodu, ventilatora za nadpritisak, prenosnih vatrogasnih pumpi, mlaznica, ventila, spojki kao i druge vatrogasne opreme koja je izrađena u skladu sa evropskim standardima.