Radionica – Ergonomija radnog mesta i procena rizika

Datum: 14.02.2023. godine
Vreme: 09.00 – 14.00h
Lokacija: Lole Ribara 120, Beograd

Cilj svake kompanije bi trebao biti povećanje produktivnosti svojih radnika, obezbeđujući zdrave i prijatne uslove za rad. Neretko smo suočeni sa neadekvatnim radnim okruženjem, što od ruokvodstva zahteva sistematsko sagledavanje i procenu rizika u pogledu ergonomskih uslova na svim radnim mestima. Za poslodavce i stručna lica za BZR se kao prioritet postavljaja pitanje: ergonomija radnog mesta – prilagođavanje psihofizičkim mogućnostima radnika.

Cilj radionice
Unaprediti kompetentnost polaznika za stalnu procenu ergonomskih uslova na radnom mestu.

Ciljne grupe:
Stručna lica za BZR i nadležni rukovodioci kod poslodavaca.

Svoja velika praktična iskustva, Tehpro d.o.o, želi da podeli sa vama. Pozivamo Vas, na radionicu na kojoj će se razmatrati praktični aspekti navedene teme.

Na osnovu prijave, dostavićemo Vam predračun.

PRIJAVA
Kontakt: Dragana Rašić
e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs, tel: +381 62 8081 483