PRIPREMNA NASTAVA – VANREDNE SITUACIJE

OBUKA ZA DOBIJANJE LICENCE ZA IZRADU PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA I PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA

Datum: 19. 3.2024. – 22. 3.2024. godine
Vreme: 09.00h – 16.00h
Lokacija: Lole Ribara 120, 11250 Beograd

Obuku za polaganje ispita za dobijanje Licence za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja organizuju i sprovode pravna lica koja su ovlašćena od strane MUP.

Tehpro d.o.o. već 30 godina obavlja stručne poslove u oblasti BZR, ZOP, ZŽS i vanrednih situacija. Izradili smo više stotina procena rizika i planova u ovim oblastima. Naši eksperti imaju i veliko nastavno iskustvo u edukacijama odraslih što je verifikovano i Rešenjem Ministarstva prosvete, kojim smo za neke programe u ovim oblastima dobili status Javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih.

Način realizacije
Obuka se realizuje u trajanju od 32 nastavna časa u skladu sa Pravilnikom o stručnom ispitu za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja (Sl. Glasnik RS, 20/2019).

POZOVITE ZA VIŠE INFORMACIJA
+381 62 8081 483

SEMINAR: BEZBEDNOST I ZDRAVLJA NA RADU I RADNO PRAVO

Tema: Regulisanje radno – pravnog odnosa i organizovanja mera BZR za osetljive kategorije zaposlenih: mladi, učenici, lica sa invaliditetom, zaštita materinstva, rad van prostora poslodavaca, upućivanje na rad u inostranstvo, angažovanje stranih radnika i pravni aspekti mobinga.

DATUM: 13. 3. 2024. godine, od 10.00h do 14.00h
LOKACIJA: Centar za edukaciju Tehpro, Lole Ribara 120, Beograd

Bezbednost i zdravlje na radu (BZR), kao neotuđivo pravo po osnovu rada, je neposredno vezano za druga prava iz radnog odnosa i drugih oblika angažovanja koja su regulisana zakonima o radu, zdravstvenoj zaštiti, penzijskom i zdravstvenom osiguranju, Krivičnim zakonikom i drugim zakonima. To je naročito karakteristično za posebno zaštićene kategorija zaposlenih.

Praksa BZR pokazuje da je od izuzetne važnosti razumevanje svih zakonskih zahteva i neposredna saradnja savetnika/saradnika za BZR sa pravnim i službama ljudskih resursa kod poslodavca.

Zbog toga, pozivamo vas, da nam se pridružite na seminaru na kojem će se razmatrati normativno-pravni i praktični aspekti regulisanja radno-pravnog statusa i prevencije bezbednosti i zdravlja na radu posebnih kategorija zaposlenih.

Zašto ova tema? Zato što je izuzetno značajna, a u praksi se javlja niz specifičnih problema i dilema. Ova oblast je čest predmet objedinjenog nadzora radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu od strane inspekcije rada i upravnih i sudskih sporova.

Zašto da izaberete baš „Tehpro“? Zato što smo voljni da svoja bogata iskustva podelimo sa vama i damo konkretna rešenja za određena pitanja iz ove oblasti.

Cilj: Unaprediti kompetentnost polaznika za zakonsko i stručno uređivanje prava po osnovu rada, organizovanje BZR u specifičnim uslovima i saradnju i koordinaciju službi ljudskih resursa i stručnih lica za BZR.

Osnovna pitanja:
– regulisanje radnog angažovanja i organizovanje BZR,
– pravni aspekti obezbeđivanja specifičnih preventivnih mera BZR za osetljive kategorije zaposlenih: mladi, učenici, lica sa invaliditetom, stari, zaštita materinstva i dr.
– pravni i bezbednosni aspekti organizovanja rada van prostorija poslodavaca,
– upućivanje zaposlenih na rad u inostranstvo,
– pravni i bezbednosni aspekti angažovanja stranih radnika,
– pravni aspekti mobinga na radnom mestu,
– pravne posledice lošeg regulisanja statusa i neprimene mera BZR u specifičnim situacijama,
– inspekcijski nador, pokretanje i vođenje upravnog, prekršajnog, parničnog i krivičnog postupka,
– analiza primera iz prakse “Tehpro” koji se odnose na neprimenu propisa iz oblasti BZR i radnog prava (naknada štete, povreda ugleda, krivično-pravne posledice)

Način realizacije: Eksperti iz „Tehpro“ prezentovaće uvodna izlaganja po izabranim pitanjima, kao i primere dobre i/ili loše prakse. Nakon toga se vodi diskusija.

Ciljne grupe: stručna lica (savetnici/saradnici) za BZR, pravnici i rukovodioci ljudskim resursima i drugi rukovodioci koji učestvuju u regulisanju radno-pravnih odnosa i obezbeđivanju preventivnih mera BZR kod poslodavaca.

Predavači: eksperti iz „Tehpro“ d.o.o., sa dugogodišnjim praktičnim iskustvom vođenja poslova BZR kod poslodavaca.

MI NE PREPRIČAVAMO PROPISE! MI VAM POMAŽEMO DA IH OPTIMALNO PRIMENITE.

PRIPREMNA NASTAVA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

DATUM: 19. 2. – 23. 2.2024.
VREME: 9.00 – 16.00 h
LOKACIJA: TEHPRO d.o.o, Lole Ribara 120, Beograd

Sa iskustvom od preko 30 godina u ovom poslu, uspešno smo pripremili preko 3000 polaznika koji su nakon toga položili stručni ispit pred komisijom Ministarstva nadležnog za rad.
Od 2016. god. ovo osposobljavanje radimo i kao Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih, po Programu neformalnog obrazovanja odraslih – Osposobljavanje za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, sertifikovanog kod Agencije za kvalifikacije. Nakon završene obuke, svim polaznicima izdajemo Potvrdu o savladanom programu obuke.

Način realizacije:
Nastavu realizuje naš stručni tim, sastavljen od izvođača sa višegodišnjim iskustvom u obavljanju poslova u ovoj oblasti. Program pripremne nastave za polaganje ispita je u potpunosti prilagođen potrebama polaznika kako bi uspešno savladali materiju.
Pripremna nastava se realizuje u trajanju od 5 dana.

Prijava:
Kontakt: Dragana Rašić;
tel: +381 62 8081 483;
e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs

USAVRŠAVANJE ZNANJA STRUČNIH LICA ZA BZR – RADIONICA

PROGRAMSKA CELINA 1: OPŠTE I POSEBNE MERE U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

TEMA: PREVENTIVNE MERE BZR NA GRADILIŠTU/RADILIŠTU

DATUM I VREME: 13. 02. 2024. godine, od 10.00h do 14.00h
LOKACIJA: TEHPRO, Lole Ribara 120, Beograd

Pozivamo Vas da nam se pridružite na radionici na kojoj će se razmatrati i uvežbavati normativno-pravni i praktični aspekti prevencije bezbednosti i zdravlja na radu na gradilištima/radilištima.

Zašto ova tema?
Zato što je kontinuirano usavršavanje znanja stručnih lica i koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu (BZR) nedvosmislena zakonska obaveza i zato što je ova tema od izuzetnog značaja za sve investitore i izvođače radova na gradilištima/radilištima. Tema je posebno aktuelna i zbog novina u propisima koji regulišu ovu oblast, naročito u pogledu posebnih ovlašćenja inspektora rada.

Zašto da izaberete baš „Tehpro ?
Zato što mi ne prepričavamo propise! Mi vam pomažemo da ih optimalno primenite.

Cilj radionice: unaprediti kompetentnost polaznika za planiranje, organizovanje, nadzor i upravljanje dokumentacijom prevencije BZR na gradilištima/radilištima prema najvišim standardima.

Osnovna pitanja:
– Specifičnosti prevencije BZR na gradilištima/radilištima,
– obaveze investitora, poslodavca, koordinatora i stručnih lica,
– dobra praksa BZR na gradilišima zasnovana na stalnoj proceni rizika,
– izrada i implementacija procedure za izdavanje dozvola za rad,
– optimizacija i upravljanje dokumentacije BZR na gradilištima/radilištima,
– nadležnosti inspektora.

Način realizacije: Prezentovanje uvodnih izlaganja po temama, kao i primera dobre i/ili loše prakse. Nakon toga će se voditi diskusija o ključnim pitanjima.

Ciljne grupe: stručna lica za BZR, koordinatori na gradilištima, šefovi gradilišta i drugi predstavnici poslodavaca i investitora koji učestvuju u pripremi i izvođenju radova na gradilištima/radilištima.

Predavači: eksperti iz „Tehpro“ d.o.o. sa dugogodišnjim iskustvom vođenja poslova BZR i koordinaciji na gradilištima.

PRIJAVA
Kontakt: Dragana Rašić, tel: +381 62 8081 483, e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs

TEHPRO u 2023. GODINI

U protekloj godini, naša kompanija je postigla izuzetne rezultate i ostvarila veliki uspeh.

Nastavili smo saradnju sa dugogodišnjim klijentima, ali i napravili nova partnerstva i uradili brojne projekte. Naš tim je bio veoma aktivan kada su u pitanju obuke i edukacija, kako za naše zaposlene, tako i za eksterne učesnike. Bili smo ponosni sponzori i podrška raznim važnim događajima i udruženjima, pružajući podršku zajednici u kojoj poslujemo.

Ova godina je zaista bila uspešna na svim nivoima i imali smo mnogo razloga za slavlje. Organizovali smo proslavu povodom Nove godine za sve naše zaposlene, pružajući im veče opuštanja i druženja. Takođe smo organizovali i posebnu novogodišnju zabavu za naše najmlađe, sa predstavom i posetom Deda Mraza, koji je svakom malom mališanu doneo paketić. Naš Sektor za stručne poslove je u duhu praznika organizovao tradicionalnu igru „Secret Santa“, koja je izazvala mnogo smeha i radosti među našim zaposlenima.

Nastavljamo da se razvijamo kao kompanija i pružamo najbolje usluge našim klijentima. Verujemo da je još jedna uspešna godina iza nas potvrda naše pozicije na tržištu ali i put zajedničkog rasta i napretka.

Hvala svima koji su bili deo naše priče i podržali nas tokom protekle godine. Budite uz nas i u budućnosti jer smo odlučni da nastavimo da postavljamo visoke standarde i ostvarujemo izvanredne rezultate.

Srećne praznike želi vam
Tehpro tim

STRUČNA RASPRAVA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU

Prošlo je više od sedam meseci od donošenja novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (Zakon). Gotovo svakog dana se javljaju novi problemi i dileme u vezi njegove primene u praksi organizovanja poslova bezbednosti i zdravlja na radu (BZR) kod konkretnih poslodavaca.

Naša kompanija već preko tri decenije obavlja različite poslove BZR za mnogobrojne domaće i strane kompanije koje posluju u Srbiji i u regionu. Svakodnevno od svojih klijenata dobijamo pitanja u vezi razumevanja i primene pojedinih normi novog Zakona na koja ne možemo dati precizne i nedvosmislene odgovore.
U želji da doprinesemo unapređenju i ujednačavanju prakse primene Zakona, 18. 12. 2023. godine, u IN HOTELU u Beogradu, organizovali smo stručnu raspravu za okruglim stolom eksperata za bezbednost i zdravlje na radu koji ove poslove obavljaju u renomiranim kompanijama sa najboljom praksom BZR, ne temu „Problemi u primeni Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu“.

U otvorenoj raspravi preko 40 eksperata istaknuti su svi ključni probleme koje Zakon generiše. Naročito je ukazano na sledeće probleme:

Donošenju novog Zakona nije prethodila ozbiljna analiza efekata primene ranijeg Zakona;

Ključni problemi iz prethodnog Zakona nisu rešeni, a neki su još više zakomplikovani: preveliki upliv države u sistem BZR koji promoviše potpunu i isključivu odgovornost poslodavca, izjednačavanje pojma „radno mesto“ i pojma „poslovi“, neevropski nacionalni koncept procene rizika, naročito zadržavanje kategorije „radno mesto sa povećanim rizikom“, ostavljanje na snazi nekih starih podzakonskih propisa i nakon donošenja novih (naročito u građevinarstvu) itd. Za sva ova i druga sistemska pitanja potrebna je šira društvena rasprava između socijalnih partnera, državnih organa, naučnih institucija, ali i stručnih lica koja postupaju po Zakonu i dalja dogradnja čitavog normativno pravnog okvira.

Naročito je ukazano na potrebu da se Zakon mora primenjivati onako kao je napisan, ali da se tu pojavljuje niz problema i dilema u pogledu razumevanja i primene nekih konkretnih rešenja kao što su: određivanje radnih mesta sa povećanim rizikom u aktima o proceni rizika u odnosu na definisano značenje pojma „radno mesto sa povećanim rizikom“ u članu 4. Zakona; nedefinisan pojam radilišta; cirkularno određenje pojma „ozbiljna, neizbežna i neposredna opasnost“; nejasan koncept izdavanja dozvola za rad; nejasnoće u primeni podzakonskih propisa u oblasti pregleda i provera opreme za rad i ispitivanja uslova radne sredine i mnogi drugi
Posebno se zahvaljujujemo svim učesnicima ove BZR diskusije. Kao organizator okruglog stola i kompanija koja radi na stalnom unapređenju čitavog sistema BZR nastojaćemo da pronađemo načina da preovlađujući stavovi iz diskusije budu dostupni socijalnim partnerima, državnim organima i drugim učesnicima u kreiranju normativno-pravnog okvira BZR i kontroli primene zakonskih rešenja.

PLAN POSEBNIH OBLIKA EDUKACIJA 2024.

Obaveštavamo vas da je dostupan plan posebnih oblika edukacija za 2024. godinu.

Nudimo vam širok spektar edukativnih programa koji su prilagođeni različitim nivoima znanja i iskustva.

Naši predavači su eksperti, iz oblasti zaštite, sa dugogodišnjim iskustvom i praktičnim znanjem. Cilj nam je da vam pružimo edukaciju koja će vam pomoći da unapredite svoje veštine, razvijete nove metode rada i obezbedite bezbedno i zdravo radno okruženje za sve zaposlene.

Radujemo se vašem interesovanju i nadamo se da ćete se pridružiti našim edukativnim programima. Sveobuhvatna edukacija iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara, vanrednih situacija i zaštite životne sredine, predstavlja ključni korak ka unapređenju rada i postizanju optimalnih rezultata.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili nedoumice, slobodno nas kontaktirajte putem mejla ili telefona. Naš tim će vam rado odgovoriti na sva vaša pitanja i pružiti vam dodatne informacije.

SVI DETALJI O PLANU EDUKACIJA ZA 2024. GODINU MOŽETE PRONAĆI NA SLEDEĆEM LINKU

Kontakt
Dragana Rašić
tel: +381 62 8081 483
e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs

Srdačan pozdrav,

Tehpro Centar za edukaciju

RADIONICA IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

UPRAVLJANJE OTPADOM OD GRAĐENJA I RUŠENJA

Datum i vreme: 25.12.2023. god. od 10h do 13:30h
Lokacija: TEHPRO, Lole Ribara 120, Beograd

Upravljanje otpadom od građenja i rušenja predstavlja jedan od glavnih problema i izazova u vezi sa upravljanjem otpadom u Republici Srbiji. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, 2020. godine u Srbiji je generisano oko 729.000 t otpada od građenja i rušenja.

Iako postoji generalna zakonska obaveza da proizvođač otpada odvojeno prikuplja nastali otpad i sortira ga u skladu s budućim tretmanom, praksa je pokazala da u našoj zemlji trenutno ne postoji praksa odvojenog sakupljanja otpada od građenja i rušenja, i ne postoji šema za reciklažu ove vrste otpada.

Kako bi se ovaj problem rešio, Ministarstvo zaštite životne sredine je poslednjom izmenom Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 (dr. zakon) i 35/2023) definisalo upravljanje građevinskim otpadom, što je poslužilo kao osnov za donošenje Uredbe o načinu i postupku upravljanja otpadom od građenja i rušenja („Sl. glasnik RS“, broj 93/2023). Ova Uredba, koja je stupila na snagu početkom novembra, bliže propisuje način i postupak upravljanja otpadom od građenja i rušenja, kao i sve aktivnosti i mere koje se odnose na odvojeno sakuplјanje, razvrstavanje, transport, skladištenje, pripremu za ponovnu upotrebu, ponovno iskorišćenje i/ili odlaganje građevinskog otpada.

Kako bi Vam pomogli da sagledate sve svoje obaveze u oblasti upravljanja otpadom od građenja i rušenja i uskladite poslovanje svojih kompanija sa ovim novim propisom, organizujemo radionicu na kojoj će Vas eksperti TEHPRO-a koji imaju dugogodišnje iskustvo u oblasti upravljanja otpadom i zaštite životne sredine, upoznati sa novinama koje ovaj propis donosi, a odnose se na:
• izradu Plana upravlјanja otpadom od građenja i rušenja i pribavljanje saglasnost na taj Plan;
• uspostavljenje sistema za upravljanje neopasnim i opasnim otpadom od građenja i rušenja, uz primenu propisanih mera;
• transport, tretman i odlaganje otpada od građenja i rušenja;
• postupanje sa opasnim otpadom od građenja i rušenja koji sadrži azbest, POPs materije ili živu.

PRIJAVA
Dragana Rašić, tel: +381 62 8081 483; e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs

PRIPREMNA NASTAVA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

PRIPREMNA NASTAVA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

DATUM: 04.12. – 08.12.2023.
VREME: 09.00 – 16.00 h
LOKACIJA: TEHPRO d.o.o, Lole Ribara 120, Beograd

Sa iskustvom od preko 30 godina u ovom poslu, uspešno smo pripremili preko 3000 polaznika koji su nakon toga položili stručni ispit pred komisijom Ministarstva nadležnog za rad.
Od 2016. god., ovo osposobljavanje radimo i kao Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih, po Programu neformalnog obrazovanja odraslih – Osposobljavanje za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, sertifikovanog kod Agencije za kvalifikacije. Nakon završene obuke, svim polaznicima izdajemo Potvrdu o savladanom programu obuke.

Način realizacije:
Nastavu realizuje naš stručni tim, sastavljen od izvođača sa višegodišnjim iskustvom u obavljanju poslova u ovoj oblasti. Program pripremne nastave za polaganje ispita je u potpunosti prilagođen potrebama polaznika kako bi uspešno savladali materiju.
Pripremna nastava se realizuje u trajanju od 5 dana.

Prijava:
Kontakt: Dragana Rašić;
tel: +381 62 8081 483;
e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs

STRUČNO SAVETOVANJE – VRANJE – PRAKTIČNA PRIMENA NOVOG ZAKONA O BZR

STRUČNO SAVETOVANJE U OBLASTI BZR
TEMA: PRAKTIČNA PRIMENA NOVOG ZAKONA O BZR


Datum i vreme:
28.11.2023. od 10h


Mesto održavanja: BRITISH AMERICAN TOBACCO, Stefana Prvovenčanog 209, Vranje

Stupio je na snagu Nov i Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu koji sadrži bitne novine za poslodavce i pravna lica sa licencama koje će zahtevati značajna prilagođavanja poslovanja i nove finansijske obaveze.

Nakon detaljne analize svih zakonskih rešenja na internim raspravama u Tehpro d.o. o. svoje stavove smo objavili u knjizi „Komentar Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu sa instrukcijama za praktičnu primenu“, koje želimo da podelimo sa vama.

Pozivamo Vas, da nam se pridružite na našem stručnom savetovanju na kojem ćemo diskutovati o optimalnoj primeni zakona i unapređenju bezbednosti i zdravlja na radu, sa ciljem razmene iskustava i ideja.

Ciljne grupe:
Poslodavci, savetnici, saradnici i odgovorna lica iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, izabrani predstavnici radnika, kao i sva druga lica koja se na bilo koji način bave poslovima bezbednosti i zdravlja na radu.

Način realizacije:
Nakon izlaganja eksperata vodi se diskusija po svim pokrenutim pitanjima.

Stručno savetovanje pruža Vam mogućnost da saznate prave informacije i praktične smernice od eksperata iz „Tehpro“ d.o.o. sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

KOTIZACIJA: 9.000,00 rsd
*Napomena: u cenu nije uračunat PDV

Na savetovanju će biti predstavljena naša nova knjiga „KOMENTAR ZAKONA O BEZBEDNOSTI I
ZDRAVLJU NA RADU SA INSTRUKCIJAMA ZA PRAKTIČNU PRIMENU“

Vidimo se na savetovanju!

Prijava
Dragana Rašić
tel: +381 62 8081 483
e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs