NOVI PROPIS OGRANIČAVA KORIŠĆENJE DIIZOCIJANATA

NOVA OBUKA O SIGURNOM KORIŠĆENJU DIIZOCIJANATA

Naša posvećenost edukaciji u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i raznim vrstama obuka čini nas liderima u oblasti poslovanja. Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo o našim novim obukama o sigurnom korišćenju diizocijanata.

Od 24. avgusta u Republici Srbiji stupaju na snagu odredbe Pravilnika koje ograničavaju upotrebu diizocijanata. Ove supstance, ključne u mnogim industrijama, sada zahtevaju specijalizovanu obuku za sigurno korišćenje kao i sertifikovane trenere.

Kroz znanje ka sigurnosti

Mi smo tu da vam pružimo upravo to – najsadržajnije i najefikasnije obuke koje će vašim timovima omogućiti sigurno i uspešno rukovanje diizocijanatima. Obuke koje nudimo nisu samo informativne, već i edukativne i praktične.

Sertifikovani od strane ISOPA i ALIPA (Evropsko udruženje proizvođača diizocijanata i poliola i Evropsko udruženje proizvođača alifatičnih izocijanata), pružamo sveobuhvatne treninge koji pokrivaju sve aspekte bezbedne upotrebe diizocijanata.

Naše obuke su koncipirane da preduprede rizike, sa fokusom na kontrolu izloženosti diizocijanatima dermalnim i inhalacionim putem. Takođe obezbeđujemo sveobuhvatne informacije o zaštitnoj opremi i merama kontrole izloženosti, omogućavajući vašim zaposlenima da rade u bezbednom okruženju.

Reobuka i kontinuirano usavršavanje

Naša misija je kontinuirano usavršavanje. Obuka se obnavlja svakih pet godina, osiguravajući da vaši zaposleni uvek poseduju najnovija znanja i veštine.

Naše sertifikovane obuke pružaju validan dokaz o stručnosti, garantujući da vaša kompanija ispunjava sve zakonske propise i standarde bezbednosti.

Vaš TEHPRO Centar za edukaciju