PRIPREMNA NASTAVA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

DATUM: 20.02. – 24.02.2023.
VREME: 09.00 – 16.00 h
Lokacija: TEHPRO, Lole Ribara 120, 11250 Beograd

PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Sa iskustvom od preko 30 godina u ovom poslu, uspešno smo pripremili preko 3000 polaznika koji su nakon toga položili stručni ispit pred komisijom Ministarstva nadležnog za rad.
Od 2016. god., ovo osposobljavanje radimo i kao Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih, po Programu neformalnog obrazovanja odraslih – Osposobljavanje za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, sertifikovanog kod Agencije za kvalifikacije. Nakon završene obuke, svim polaznicima izdajemo Potvrdu o savladanom programu obuke.

Način realizacije:

Nastavu realizuje naš stručni tim, sastavljen od izvođača sa višegodišnjim iskustvom u obavljanju poslova ovoj oblasti. Program pripremne nastave za polaganje ispita je u potpunosti prilagođen potrebama polaznika kako bi uspešno savladali materiju.

Pripremna nastava se realizuje u trajanju od 5 dana.

Na osnovu prijave, dostavićemo vam predračun.

PRIJAVA
Kontakt: Dragana Rašić
tel: +381 62 8081 483
e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs