STRUČNA RASPRAVA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU

Prošlo je više od sedam meseci od donošenja novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (Zakon). Gotovo svakog dana se javljaju novi problemi i dileme u vezi njegove primene u praksi organizovanja poslova bezbednosti i zdravlja na radu (BZR) kod konkretnih poslodavaca.

Naša kompanija već preko tri decenije obavlja različite poslove BZR za mnogobrojne domaće i strane kompanije koje posluju u Srbiji i u regionu. Svakodnevno od svojih klijenata dobijamo pitanja u vezi razumevanja i primene pojedinih normi novog Zakona na koja ne možemo dati precizne i nedvosmislene odgovore.
U želji da doprinesemo unapređenju i ujednačavanju prakse primene Zakona, 18. 12. 2023. godine, u IN HOTELU u Beogradu, organizovali smo stručnu raspravu za okruglim stolom eksperata za bezbednost i zdravlje na radu koji ove poslove obavljaju u renomiranim kompanijama sa najboljom praksom BZR, ne temu „Problemi u primeni Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu“.

U otvorenoj raspravi preko 40 eksperata istaknuti su svi ključni probleme koje Zakon generiše. Naročito je ukazano na sledeće probleme:

Donošenju novog Zakona nije prethodila ozbiljna analiza efekata primene ranijeg Zakona;

Ključni problemi iz prethodnog Zakona nisu rešeni, a neki su još više zakomplikovani: preveliki upliv države u sistem BZR koji promoviše potpunu i isključivu odgovornost poslodavca, izjednačavanje pojma „radno mesto“ i pojma „poslovi“, neevropski nacionalni koncept procene rizika, naročito zadržavanje kategorije „radno mesto sa povećanim rizikom“, ostavljanje na snazi nekih starih podzakonskih propisa i nakon donošenja novih (naročito u građevinarstvu) itd. Za sva ova i druga sistemska pitanja potrebna je šira društvena rasprava između socijalnih partnera, državnih organa, naučnih institucija, ali i stručnih lica koja postupaju po Zakonu i dalja dogradnja čitavog normativno pravnog okvira.

Naročito je ukazano na potrebu da se Zakon mora primenjivati onako kao je napisan, ali da se tu pojavljuje niz problema i dilema u pogledu razumevanja i primene nekih konkretnih rešenja kao što su: određivanje radnih mesta sa povećanim rizikom u aktima o proceni rizika u odnosu na definisano značenje pojma „radno mesto sa povećanim rizikom“ u članu 4. Zakona; nedefinisan pojam radilišta; cirkularno određenje pojma „ozbiljna, neizbežna i neposredna opasnost“; nejasan koncept izdavanja dozvola za rad; nejasnoće u primeni podzakonskih propisa u oblasti pregleda i provera opreme za rad i ispitivanja uslova radne sredine i mnogi drugi
Posebno se zahvaljujujemo svim učesnicima ove BZR diskusije. Kao organizator okruglog stola i kompanija koja radi na stalnom unapređenju čitavog sistema BZR nastojaćemo da pronađemo načina da preovlađujući stavovi iz diskusije budu dostupni socijalnim partnerima, državnim organima i drugim učesnicima u kreiranju normativno-pravnog okvira BZR i kontroli primene zakonskih rešenja.