RADIONICA USAVRŠAVANJE ZNANJA STRUČNIH LICA ZA BZR

Tema: Visokorizične aktivnosti i Sistem dozvola za rad

Pozivamo Vas da nam se pridružite na radionici na kojoj će se razmatrati teorijski i praktični aspekti efikasnog sprovođenja preventivnih mera BZR primenom sistema dozvola za rad (DZR).

DATUM: 20.01.2023. godine
VREME: 10.00 – 13.00 h
LOKACIJA: : TEHPRO d.o.o, Lole Ribara 120, Beograd

Zašto ova tema?
Zato što je kontinuirano usavršavanje znanja stručnih lica za bezbednost i zdravlje na radu (BZR) nedvosmislena zakonska obaveza i zato što je ova tema od izuzetnog značaja za sva stručna lica za BZR

Zašto da izaberete Tehpro?
Zato što mi ne prepričavamo propise, već Vas učimo kako da ih sami primenjujete.

Cilj radionica:
Osposobljavanje učesnika i unapređenje veština efektivnog upravljanja rizicima i vođenje sistema DZR u skladu sa zakonskom regulativom i prepoznatom dobrom praksom.

Način realizacije:
Eksperti iz „Tehpro“ d.o.o. prezentovaće uvodna izlaganja po temama, kao i primere dobre i/ili loše prakse. Nakon toga će se voditi diskusija o ključnim pitanjima.

Ciljne grupe:
Stručna lica za BZR.

Predavači su eksperti iz „Tehpro“ d.o.o. sa dugogodišnjim iskustvom vođenja poslova BZR i koordinaciji na gradilištima.

Na osnovu prijave, dostavićemo Vam predračun.

PRIJAVA
Kontakt: Dragana Rašić +381 62 8081 483 / e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs