Predlog Zakona o BZR – kako u praksi primeniti nova rešenja?

Panel diskusija sa instruktažom

TEMA: Predlog Zakona o BZR – kako u praksi primeniti nova rešenja?

Novine u propisima koje se odnose na Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanje uslova radne okoline.

DATUM: 21.3.2023. godine
VREME: 10.00 – 14.00 h

Predlog novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu je u Skupštini R Srbije. Prema dosadašnjim iskustvima, biće usvojen bez, ili sa minimalnim izmenama. Vreme je da se pripremamo za praktičnu primenu predviđenih novina.

Pozivamo Vas, da nam se pridružite na panelu na kojem će Vam naši panelisti odgovoriti na sva pitanja i dati konkretne instrukcije kako da u praksi primenite novine koje predviđa novi Zakon o BZR i Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanje uslova radne okoline (Sl. Glasnik RS 15/2023).

Zašto ova tema?
Zato što je aktuelna i prioritetna za sve koji se na bilo koji način bave pitanjima BZR.

Zašto da izaberete Tehpro?
Mnogi će Vam prepričavati novine iz Zakona. Mi ćemo sa Vama tragati za njihovom optimalnom primenom u praksi.

Cilj panela:
Podizanje kompetencija za primenu propisa.

Ciljne grupe:
Stručna lica za BZR, rukovodioci, izabrani predstavnici zaposlenih i sindikata.

Način realizacije:
Nakon prikaza novina u Zakonu vodi se rasprava sa predlogom eksperata za primenu svih novih rešenja.

Panelisti su eksperti iz „Tehpro“ d.o.o. sa dugogodišnjim iskustvom vođenja poslova BZR.

*Novac od kotizacije biće uplaćen u humanitarne svrhe

 

RADIONICA USAVRŠAVANJE ZNANJA STRUČNIH LICA ZA BZR

Tema: Visokorizične aktivnosti i Sistem dozvola za rad

Pozivamo Vas da nam se pridružite na radionici na kojoj će se razmatrati teorijski i praktični aspekti efikasnog sprovođenja preventivnih mera BZR primenom sistema dozvola za rad (DZR).

DATUM: 20.01.2023. godine
VREME: 10.00 – 13.00 h
LOKACIJA: : TEHPRO d.o.o, Lole Ribara 120, Beograd

Zašto ova tema?
Zato što je kontinuirano usavršavanje znanja stručnih lica za bezbednost i zdravlje na radu (BZR) nedvosmislena zakonska obaveza i zato što je ova tema od izuzetnog značaja za sva stručna lica za BZR

Zašto da izaberete Tehpro?
Zato što mi ne prepričavamo propise, već Vas učimo kako da ih sami primenjujete.

Cilj radionica:
Osposobljavanje učesnika i unapređenje veština efektivnog upravljanja rizicima i vođenje sistema DZR u skladu sa zakonskom regulativom i prepoznatom dobrom praksom.

Način realizacije:
Eksperti iz „Tehpro“ d.o.o. prezentovaće uvodna izlaganja po temama, kao i primere dobre i/ili loše prakse. Nakon toga će se voditi diskusija o ključnim pitanjima.

Ciljne grupe:
Stručna lica za BZR.

Predavači su eksperti iz „Tehpro“ d.o.o. sa dugogodišnjim iskustvom vođenja poslova BZR i koordinaciji na gradilištima.

Na osnovu prijave, dostavićemo Vam predračun.

PRIJAVA
Kontakt: Dragana Rašić +381 62 8081 483 / e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs

PRIPREMNA NASTAVA – ZAŠTITA OD POŽARA

Tema: Pripremna nastava za polaganje stručnog ispita

od 24.10.2022. godine
09.00h – 16.00h

Sva lica koja kod subjekata zaštite od požara obavljaju poslove zaštite od požara (ZOP) moraju da polože stručni ispit u oblasti ZOP pred komisijom Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Uslov za izlazak na ispit je obavezna pripremna nastava prema programu koji je propisao nadležni ministar.

Privredno društvo „TEHPRO“ d.o.o. ima veliko iskustvo u organizovanju posebnih oblika edukacije u oblasti zaštite od požara, bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite životne sredine. Iskustvo i andragoške kompetencije svih naših izvođača garantuje kvalitet nastave i visoku prolaznost na ispitu.

Način realizacije:
Program, koji sadrži 180 nastavnih časova, realizujemo dinamikom koja je usaglašena sa strukturom i mogućnostima polaznika kroz pogodne oblike i sadržaje nastavnog rada.

PRIJAVA:TEHPRO d.o.o., Lole Ribara 120, 11250 Beograd – Železnik
Kontakt: Dragana Rašić; 062/8081-483; e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU – PROPISI I PRAKSA U SRBIJI

Povodom obeležavanja Dana privrednog društva, organizujemo promotivni skup:

OTVORENA VRATA

BESPLATAN PANEL U OBLASTI BZR

NUDIMO VAM PRILIKU DA SA NAŠIM EKSPERTIMA RASPRAVLJATE O SVIM PITANJIMA KOJA STE ŽELELI, A NISTE IMALI KOME DA IH POSTAVITE

Okvirna tema: Bezbednost i zdravlje na radu – propisi i praksa u Srbiji

22.11.2022. godine
IN Hotel Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića 56, Novi Beograd

Naši panelisti su voljni da u otvorenoj diskusiji razmene svoja bogata iskustva u vezi aktuelnih pitanja unapređenja sistema BZR u Srbiji. Neka od mogućih tema su:

• Kako je i zašto u oblasti BZR poslodavac odgovoran i kad nije kriv?
• Kako izraditi upotrebljiv Akt o proceni rizika?
• Kako menjati i dopunjavati akt o proceni rizika i implementirati napredne procene rizika?
• Radna mesta sa povećanim rizikom i/ili poslovi sa posebnim uslovima rada?
• Lekarski pregledi za radna mesta koja nisu sa povećanim rizikom.
• Odgovornost rukovodilaca po nivoima i kako ih uključiti u sistem BZR?
• Bezbednost na gradilištima i pri izvođenju građevinskih radova?
• Kako izraditi dobar Program osposobljavanja i kako dokumentovati osposobljavanje?
• Kako razumeti obavezu stručnih lica da „svakodnevno prate i kontrolišu primenu mera za BZR“?
• Predlog pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o pregledu i proveri opreme za rad i ispitivanja
uslova radne okoline.

Cilj panela:
Podizanje svesnosti i kompetentnosti za rešavanje ključnih problema i dilema u sistemu BZR u Srbiji.

Ciljne grupe:
Panel je namenjen svima koji se bave problemima BZR, a naročito poslodavcima koji sami obavljaju stručne poslove BZR, stručnim licima za BZR, drugim nadležnim rukovodiocima kod poslodavaca, predstavnicima sindikata i odbora za BZR, koordinatorima za izradu projekta i izvođenje radova, pravnicima koji se bave radnim pravom i dr.

Način realizacije:
Nakon predstavljanja i uvodnih obraćanja panelista iz okvira svojih užih specijalnosti u oblasti BZR vodi se interaktivna rasprava sa učesnicima.

MODERATOR
Van. prof. Milutin Jelić, stručno lice i sudski veštak za BZR

PANELISTI:
Radivoj Rajaković, dipl. pravnik, stručno lice i sudski veštak za BZR, ekspert iz radnog prava
Slobodanka Radojević, dipl. ing. org. nauka, ekspert za organizaciju radnih procesa
Branko Bogdanović, spec. struk. inž. znr., ekspert za BZR
Biljana Beljić Durković, dipl. fiz. hem., ekspert za merenja i ispitivanja
Dr Vasa Šuštran, spec. med. rada

Prijava za učešće možete poslati na adresu:
TEHPRO d.o.o., Lole Ribara 120, 11250 Beograd; tel: 011/2580 911
Kontakt: Dragana Rašić; 062/8081-483; e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs

Uz prijavu za učešće možete dostaviti i pitanja za paneliste koja su za vas posebno interesantna.

PRIPREMNA NASTAVA – BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU od 23.5.2022. god.

PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

Stručno osposobljavanje za obavljanje poslova BZR

Datum: od 23.05. do 28.5.2022. godine; Vreme: od 9h do 16h

Lokacija: Hotel Šumadija, Šumadijski Trg 8, sala „Kalemegdan“, Beograd

Sa iskustvom od preko 30 godina u ovom poslu, uspešno smo pripremili preko 3000 polaznika koji su nakon toga položili stručni ispit pred komisijom Ministarstva nadležnog za rad.

Od 2016. god., ovo osposobljavanje radimo i kao Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih, po Programu stručnog osposobljavanja za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, koji je sertifikovan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Što znači da polaznici koji savladaju program pripremne nastave i polože ispit pred našom komisijom, dobijaju javno priznatu potvrdu da su osposobljeni za obavljanje stručnih poslova za BZR, čime podižu svoju konkurentnost i pokretljivost na tržištu rada.

Nastavu realizuje naš stručni tim, sastavljen od izvođača sa višegodišnjim iskustvom u obavljanju poslova ovoj oblasti. Program pripremne nastave za polaganje ispita je u potpunosti prilagođen potrebama polaznika kako bi uspešno savladali materiju.

Način realizacije: Pripremna nastava se realizuje u trajanju od 6 dana.

PRIJAVA: TEHPRO d.o.o., Lole Ribara 120, 11250 Beograd – Železnik / Kontakt: Dragana Rašić; 062/8081-483; e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs

 

PRIPREMNA NASTAVA – ZAŠTITA OD POŽARA od 09.05.2022. godine

PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

Datum: od 09.05.2022. godine

Lokacija: Hotel Šumadija, Šumadijski Trg 8, sala „Kalemegdan“, Beograd

Sva lica koja kod subjekata zaštite od požara obavljaju poslove zaštite od požara (ZOP) moraju da polože stručni ispit u oblasti ZOP pred komisijom Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Uslov za izlazak na ispit je obavezna pripremna nastava prema programu koji je propisao nadležni ministar.

Privredno društvo „TEHPRO“ d.o.o. ima veliko iskustvo u organizovanju posebnih oblika edukacije u oblasti zaštite od požara, bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite životne sredine. Iskustvo i andragoške kompetencije svih naših izvođača garantuje kvalitet nastave i visoku prolaznost na ispitu.

Način realizacije: Program, koji sadrži 180 nastavnih časova, realizujemo dinamikom koja je usaglašena sa strukturom i mogućnostima polaznika kroz pogodne oblike i sadržaje nastavnog rada.

PRIJAVA: TEHPRO d.o.o., Lole Ribara 120, 11250 Beograd – Železnik / Kontakt: Dragana Rašić; 062/8081-483; e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs

 

STRUČNO SAVETOVANJE U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Tradicionalno, povodom Dana bezbednosti i zdravlja na radu, TEHPRO d.o.o, u saradnji sa kompanijama koje imaju najbolju praksu BZR, organizuje XIV stručno savetovanje o aktuelnim problemima bezbednosti i zdravlja na radu u Srbiji.

Stručna lica u procesu unapređenja sistema bezbednosti i zdravlja na radu

Datum, vreme: 27.04.2022. godine od 10h do 15h

Lokacija: Hotel Šumadija, Šumadijski Trg 8, sala „Kalemegdan“, Beograd

Tema je izuzetno aktuelna. Već nekoliko godina traje postupak donošenja novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. Raspisivanjem izbora postupak je ponovo vraćen na početak. Glavni razlog sporog usaglašavanja stavova oko novog zakona je odsustvo stručne analize primene postojećeg od strane najkompetentnijih lica – stručnjaka koji neposredno primenjuju Zakon u praksi.

U želji da doprinesemo unapređenju sistema BZR u Srbiji, pozivamo vas na stručnu raspravu sa predstavnicima ministarstva nadležnog za rad i drugih državnih organa, predstavnicima sindikata i poslodavaca o ključnim problemima, kao što su:

  • Pojmovna zbrka u radnom pravu: radno mesto – poslovi – radna okolina/sredina;
  • Pogrešan koncept procene rizika u aktu o proceni rizika i „radnog mesta sa povećanim rizikom“;
  • Pozicija stručnih lica i uslovi za obavljanje stručnih poslova BZR;
  • Marginalizacija poslova medicine rada;
  • Osposobljavanje stručnih lica i drugih lica u sistemu BZR i dr.

CILJNE GRUPE: Stručna lica za BZR, koordinatori za gradilišta, predstavnici sindikata i odbora za BZR, privredne komore, udruženja poslodavaca, visokoškolske ustanove sa studijskim programima BZR i dr. Pozivamo učesnike da prijave/izlažu radove, koji će biti prezentovani u Zborniku radova.

Način realizacije: Nakon uvodnih saopštenja predstavnika Tehpro d.o.o. i učesnika, vodi se objedinjena rasprava učesnika. Sažetak rasprave biće dostavljen ministarstvu nadležnom za rad, socijalnim partnerima i članovima buduće radne grupe za izradu novog predloga zakona.

PRIJAVA: TEHPRO d.o.o., Lole Ribara 120, 11250 Beograd – Železnik / Kontakt: Dragana Rašić; 062/8081-483; e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs