USAVRŠAVANJE ZNANJA STRUČNIH LICA ZA BZR – RADIONICA

PROGRAMSKA CELINA 1: OPŠTE I POSEBNE MERE U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

TEMA: PREVENTIVNE MERE BZR NA GRADILIŠTU/RADILIŠTU

DATUM I VREME: 13. 02. 2024. godine, od 10.00h do 14.00h
LOKACIJA: TEHPRO, Lole Ribara 120, Beograd

Pozivamo Vas da nam se pridružite na radionici na kojoj će se razmatrati i uvežbavati normativno-pravni i praktični aspekti prevencije bezbednosti i zdravlja na radu na gradilištima/radilištima.

Zašto ova tema?
Zato što je kontinuirano usavršavanje znanja stručnih lica i koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu (BZR) nedvosmislena zakonska obaveza i zato što je ova tema od izuzetnog značaja za sve investitore i izvođače radova na gradilištima/radilištima. Tema je posebno aktuelna i zbog novina u propisima koji regulišu ovu oblast, naročito u pogledu posebnih ovlašćenja inspektora rada.

Zašto da izaberete baš „Tehpro ?
Zato što mi ne prepričavamo propise! Mi vam pomažemo da ih optimalno primenite.

Cilj radionice: unaprediti kompetentnost polaznika za planiranje, organizovanje, nadzor i upravljanje dokumentacijom prevencije BZR na gradilištima/radilištima prema najvišim standardima.

Osnovna pitanja:
– Specifičnosti prevencije BZR na gradilištima/radilištima,
– obaveze investitora, poslodavca, koordinatora i stručnih lica,
– dobra praksa BZR na gradilišima zasnovana na stalnoj proceni rizika,
– izrada i implementacija procedure za izdavanje dozvola za rad,
– optimizacija i upravljanje dokumentacije BZR na gradilištima/radilištima,
– nadležnosti inspektora.

Način realizacije: Prezentovanje uvodnih izlaganja po temama, kao i primera dobre i/ili loše prakse. Nakon toga će se voditi diskusija o ključnim pitanjima.

Ciljne grupe: stručna lica za BZR, koordinatori na gradilištima, šefovi gradilišta i drugi predstavnici poslodavaca i investitora koji učestvuju u pripremi i izvođenju radova na gradilištima/radilištima.

Predavači: eksperti iz „Tehpro“ d.o.o. sa dugogodišnjim iskustvom vođenja poslova BZR i koordinaciji na gradilištima.

PRIJAVA
Kontakt: Dragana Rašić, tel: +381 62 8081 483, e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs