BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU – PROPISI I PRAKSA U SRBIJI

Povodom obeležavanja Dana privrednog društva, organizujemo promotivni skup:

OTVORENA VRATA

BESPLATAN PANEL U OBLASTI BZR

NUDIMO VAM PRILIKU DA SA NAŠIM EKSPERTIMA RASPRAVLJATE O SVIM PITANJIMA KOJA STE ŽELELI, A NISTE IMALI KOME DA IH POSTAVITE

Okvirna tema: Bezbednost i zdravlje na radu – propisi i praksa u Srbiji

22.11.2022. godine
IN Hotel Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića 56, Novi Beograd

Naši panelisti su voljni da u otvorenoj diskusiji razmene svoja bogata iskustva u vezi aktuelnih pitanja unapređenja sistema BZR u Srbiji. Neka od mogućih tema su:

• Kako je i zašto u oblasti BZR poslodavac odgovoran i kad nije kriv?
• Kako izraditi upotrebljiv Akt o proceni rizika?
• Kako menjati i dopunjavati akt o proceni rizika i implementirati napredne procene rizika?
• Radna mesta sa povećanim rizikom i/ili poslovi sa posebnim uslovima rada?
• Lekarski pregledi za radna mesta koja nisu sa povećanim rizikom.
• Odgovornost rukovodilaca po nivoima i kako ih uključiti u sistem BZR?
• Bezbednost na gradilištima i pri izvođenju građevinskih radova?
• Kako izraditi dobar Program osposobljavanja i kako dokumentovati osposobljavanje?
• Kako razumeti obavezu stručnih lica da „svakodnevno prate i kontrolišu primenu mera za BZR“?
• Predlog pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o pregledu i proveri opreme za rad i ispitivanja
uslova radne okoline.

Cilj panela:
Podizanje svesnosti i kompetentnosti za rešavanje ključnih problema i dilema u sistemu BZR u Srbiji.

Ciljne grupe:
Panel je namenjen svima koji se bave problemima BZR, a naročito poslodavcima koji sami obavljaju stručne poslove BZR, stručnim licima za BZR, drugim nadležnim rukovodiocima kod poslodavaca, predstavnicima sindikata i odbora za BZR, koordinatorima za izradu projekta i izvođenje radova, pravnicima koji se bave radnim pravom i dr.

Način realizacije:
Nakon predstavljanja i uvodnih obraćanja panelista iz okvira svojih užih specijalnosti u oblasti BZR vodi se interaktivna rasprava sa učesnicima.

MODERATOR
Van. prof. Milutin Jelić, stručno lice i sudski veštak za BZR

PANELISTI:
Radivoj Rajaković, dipl. pravnik, stručno lice i sudski veštak za BZR, ekspert iz radnog prava
Slobodanka Radojević, dipl. ing. org. nauka, ekspert za organizaciju radnih procesa
Branko Bogdanović, spec. struk. inž. znr., ekspert za BZR
Biljana Beljić Durković, dipl. fiz. hem., ekspert za merenja i ispitivanja
Dr Vasa Šuštran, spec. med. rada

Prijava za učešće možete poslati na adresu:
TEHPRO d.o.o., Lole Ribara 120, 11250 Beograd; tel: 011/2580 911
Kontakt: Dragana Rašić; 062/8081-483; e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs

Uz prijavu za učešće možete dostaviti i pitanja za paneliste koja su za vas posebno interesantna.