RADIONICA IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

UPRAVLJANJE OTPADOM OD GRAĐENJA I RUŠENJA

Datum i vreme: 25.12.2023. god. od 10h do 13:30h
Lokacija: TEHPRO, Lole Ribara 120, Beograd

Upravljanje otpadom od građenja i rušenja predstavlja jedan od glavnih problema i izazova u vezi sa upravljanjem otpadom u Republici Srbiji. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, 2020. godine u Srbiji je generisano oko 729.000 t otpada od građenja i rušenja.

Iako postoji generalna zakonska obaveza da proizvođač otpada odvojeno prikuplja nastali otpad i sortira ga u skladu s budućim tretmanom, praksa je pokazala da u našoj zemlji trenutno ne postoji praksa odvojenog sakupljanja otpada od građenja i rušenja, i ne postoji šema za reciklažu ove vrste otpada.

Kako bi se ovaj problem rešio, Ministarstvo zaštite životne sredine je poslednjom izmenom Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 (dr. zakon) i 35/2023) definisalo upravljanje građevinskim otpadom, što je poslužilo kao osnov za donošenje Uredbe o načinu i postupku upravljanja otpadom od građenja i rušenja („Sl. glasnik RS“, broj 93/2023). Ova Uredba, koja je stupila na snagu početkom novembra, bliže propisuje način i postupak upravljanja otpadom od građenja i rušenja, kao i sve aktivnosti i mere koje se odnose na odvojeno sakuplјanje, razvrstavanje, transport, skladištenje, pripremu za ponovnu upotrebu, ponovno iskorišćenje i/ili odlaganje građevinskog otpada.

Kako bi Vam pomogli da sagledate sve svoje obaveze u oblasti upravljanja otpadom od građenja i rušenja i uskladite poslovanje svojih kompanija sa ovim novim propisom, organizujemo radionicu na kojoj će Vas eksperti TEHPRO-a koji imaju dugogodišnje iskustvo u oblasti upravljanja otpadom i zaštite životne sredine, upoznati sa novinama koje ovaj propis donosi, a odnose se na:
• izradu Plana upravlјanja otpadom od građenja i rušenja i pribavljanje saglasnost na taj Plan;
• uspostavljenje sistema za upravljanje neopasnim i opasnim otpadom od građenja i rušenja, uz primenu propisanih mera;
• transport, tretman i odlaganje otpada od građenja i rušenja;
• postupanje sa opasnim otpadom od građenja i rušenja koji sadrži azbest, POPs materije ili živu.

PRIJAVA
Dragana Rašić, tel: +381 62 8081 483; e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs