HOLIK

zaštitne rukavice za vatrogasce, vojsku i policiju, zaštitne čizme za vatrogasce, vojsku i policiju

Rukavice za vatrogasce i spasilačke službe

Holik International (Češka Republika) osnovana je 1993. Kompanija proizvodi taktičke rukavice za vatrogasce, vojsku, policiju i spasilačke službe koje razvija u skladu sa specifičnim zahtevima tih službi. Od 2011. godine u ponudi kompanije Holik se nalaze i zaštitne vatrogasne čizme. Razvojni tim stručnjaka prati sve tehničke i tehnološke inovacije koje se primenjuju u toj specifičnoj industriji. U skladu sa idejom da je fokus kompanije na ličnoj bezbednosti svakog pojedinačnog korisnika opreme, svaki novi tip rukavica se podvrgava brojnim testovima pre puštanja u upotrebu. Svi proizvodi imaju potrebne certifikate i ispunjavaju visoke standarde kvaliteta i bezbednosti.