PANEL DISKUSIJA U OBLASTI ZŽS

Novi propisi u oblasti upravljanja vodama, hemikalijama, ambalažom i ambalažnim otpadom

Datum, vreme i lokacija : 19. 6. 2024. god. od 10.00 do 15.00h
TEHPRO, Lole Ribara 120, Beograd

ZAŠTO OVA TEMA?

U prvom kvartalu 2024. godine doneto je nekoliko veoma značajnih propisa u oblasti zaštite životne sredine, od kojih su za poslovanje privrednih subjekata najznačajniji Pravilnik o načinu i uslovima za merenje količine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i njihovog uticaja na recipijent i sadržini izveštaja o izvršenim merenjima (“Službeni glasnik RS”, broj 18/2024), Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista (“Službeni glasnik RS”, broj 11/2024) i Pravilnik o obrascima izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (“Službeni glasnik RS”, br. 21/2010, 10/2013, 44/2018 (dr. zakon) i 14/2024). Ovi propisi donose značajne novine koje se odnose na monitoring otpadnih voda i izradu izveštaja o ispitivanju otpadnih voda, formu i sadržaj bezbednosnih listova za hemikalije i podatke koje je potrebno dostavljati prilikom izveštavanja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom. Zbog toga je veoma važno da se sve kompanije koje ove propise implementiraju upoznaju sa uvedenim novinama i da se blagovremeno pripreme za njihovo sprovođenje.

Tokom ove panel diskusije biće predstavljene osnovne odredbe ovih novih propisa, razlozi za njihovo donošenje i na koji način će se njihova primena odraziti na poslovanje privrednih subjekata. Pokazaćemo na konkretnim primerima kako izgleda nova forma bezbednosnog lista i šta sve sadrže novi obrasci za izveštavanje o ambalaži i ambalažnom otpadu, kao i kakva je njihova veza sa EU zakonodavstvom u ovoj oblasti.

CILJ PANEL DISKUSIJE

Kroz interaktivnu diskusiju svih učesnika ovog panela biće razmotreni najvažniji aspekti novih propisa, na koji način će se oni odraziti na poslovanje privrednih subjekata i šta će biti najveći izazovi za njihovu implementaciju.

NAČIN REALIZACIJE

Stručnjaci u oblasti zaštite životne sredine Tehpro-a će kroz svoje prezentacije predstaviti ove teme, sa posebnim osvrtom na sprovođenje ovih novih propisa i izazova koji se očekuju u njihovoj praktičnoj primeni.

CILJNE GRUPE

Stručna lica za oblast zaštite životne sredine, savetnici za hemikalije, lica odgovorna za upravljanje otpadom, HSE menadžeri.

PREDAVAČI
Eksperti Tehpro-a sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti ZŽS.

PRIJAVA: Dragana Rašić
e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs ; tel: + 381 62 8081 483

PRIPREMNA NASTAVA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

DATUM: 3. 6. – 7. 6. 2024.
VREME: 9.00 – 16.00 h
LOKACIJA: TEHPRO d.o.o, Lole Ribara 120, Beograd

Sa iskustvom od preko 30 godina u ovom poslu, uspešno smo pripremili preko 3000 polaznika koji su nakon toga položili stručni ispit pred komisijom Ministarstva nadležnog za rad.
Od 2016. god. ovo osposobljavanje radimo i kao Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih, po Programu neformalnog obrazovanja odraslih – Osposobljavanje za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, sertifikovanog kod Agencije za kvalifikacije. Nakon završene obuke, svim polaznicima izdajemo Potvrdu o savladanom programu obuke.

Način realizacije:
Nastavu realizuje naš stručni tim, sastavljen od izvođača sa višegodišnjim iskustvom u obavljanju poslova u ovoj oblasti. Program pripremne nastave za polaganje ispita je u potpunosti prilagođen potrebama polaznika kako bi uspešno savladali materiju.
Pripremna nastava se realizuje u trajanju od 5 dana.

Prijava:
Kontakt: Dragana Rašić;
tel: +381 62 8081 483; e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs

JESENJI FORUM O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU

 

JESENJI FORUM O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU
– VRNJAČKA BANJA –
Datum: 23 – 24. oktobar 2024.

TEMA:
ZAJEDNO U PREVENCIJI BOLESTI I POVREDA NA RADU

Zakonska je obaveza svih poslodavaca da urede radno–pravni status angažovanih lica, organizuju poslove bezbednosti i zdravlja na radu (BZR) i imenuju svoje savetnike/saradnike. Propisi omogućavaju zaposlenima da biraju svoje predstavnike i formiraju odbore za BZR. Sindikati imaju prirodnu funkciju da se bore za unapređenje bezbednih i zdravih uslova rada.

SARADNJA I KOORDINACIJA
Razumevanje sopstvene pozici je u sistemu BZR i međusobna saradnja i koordinacij a svih ovih kategorija kod poslodavca od ključne su važnosti za stalno unapređenje zaštite ljudi u procesima rada.

ZA SVA LICA KOJA SE BAVE PROBLEMIMA BZR
Zbog toga, Tehpro organizuje tradicionalni jesenji stručni skup za sva lica koja se bave problemima BZR kod poslodavca:
SARADNICI/SAVETNICI (STRUČNA LICA ) ZA BZR, IZABRANI PREDSTAVNICI ZAPOSLENIH I ČLANOVI ODBORA ZA BZR, PREDSTAVNICI SINDIKATA, RUKOVODIOCI PRAVNIH SLUŽBI, MENADŽERI LJUDSKIH RESURSA I DRUGI RUKOVODICI KOD POSLODAVCA NADLEŽNI ZA BEZBEDNO ODVIJANJE RADNIH
PROCESA.

NAČIN REALIZACIJA
Kroz predavanja, panel diskusije i radionice biće razmotrena sva aktuelna pitanja BZR i prikazana najbolja praksa zajedničkog rada na unapređenju bezbednosti i zdravlja na radu. Eksperti iz Tehpro će pripremiti uvodna saopštenja i voditi tematske panele i radionice, a svoju dobru praksu mogu prezentovati i drugi učesnici na skupu.

KOTIZACIJA ZA UČESNIKE
25.000 dinara (bez uračunatog PDV-a)
*Za naše stalne klijente, kao i za nove polaznike koji izvrše prijavu/uplatu do 31. 5. 2024. godine, odobravamo popust od 20%.
Kotizacija sa popustom: 20.000 rsd (bez uračunatog PDV-a).

Kotizacija uključuje učešće na forumu , kafe posluženje u pauzama i svečanu večeru prvog dana foruma.

VIŠE INFORMACIJA I PRIJAVA
Kontakt osoba: Dragana Rašić
Telefon: 062/ 8081-483
e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs

_____________________________

HOTEL TONANTI **** VRNJAČKA BANJA

Povlašćene cene smeštaja u hotelu Tonanti za učesnike stručnog foruma:
– jednokrevetna soba (1/1), noćenje sa polupansionom 10.550 rsd;
– dvokrevetna soba (1/2), noćenje sa polupansionom 12.900 rsd (6.450 rsd po osobi);
*U cenu je uračunat o noćenje, usluga polupansiona i korišćenje welness i spa centra.
*Doplata za ručak je 2.250 rsd po obroku.
*U cenu nije uračunata boravišna taksa koja iznosi 160 rsd po osobi, kao i parking po danu, u iznosu od
500 rsd.
Rezervacija sobe vrši se pozivom na broj 066/0500-09 ili 066/0500-00, kao i mejlom prodaja@hoteltonanti.rs.
Za potvrdu rezervacije neophodna je avansna uplata u iznosu od 40% od ukupnog iznosa smeštaja, ostatak do dolaska gosta.
Instrukcije za plaćanje avansnog dela dobijate direktno od hotela nakon rezervacije smeštaja.
Povlašćene cene važe za avansne uplate smeštaja do 16. 9. 2024. Nakon toga će se rezervacije raditi na upit i prema raspoloživosti kapaciteta.

_________________________________

DODATNI BENEFITI ZA SVE UČESNIKE
– Upoznavanje, umrežavanje i razmena iskustava sa kolegama, inspirativan ambijent za rad, relaks, wellness i spa sadržaji.
– Individualne konsultacije sa ekspertima iz oblasti BZR.

Vaš TEHPRO

XVII STRUČNO SAVETOVANJE

TEMA: DOBRA PRAKSA UPRAVLJANJA RIZICIMA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU KOD POSLODAVACA

30. APRIL 2024. / 10.00 – 15.00H
IN HOTEL, Bulevar Arsenija Čarnojevića 56, Novi Beograd

Tradicionalno, povodom Dana bezbednosti i zdravlja na radu, Tehpro d.o.o. u saradnji sa kompanijama koje imaju najbolju praksu BZR, organizuje XVII stručno savetovanje o aktuelnim problemima bezbednosti i zdravlja na radu u Srbiji

Pozivamo vas da nam se pridružite na savetovanju na kojem će se prezentovati i razmatrati najbolja praksa prevencije bezbednosti i zdravlja na radu (BZR) u kompanijama.

Zašto ova tema? U Srbiji se već skoro 20 godina primenjuju savremeni propisi u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Za to vreme veliki broj stranih i domaćih kompanija je izgradio dobru praksu u ovoj oblasti. Za dalje unapređenje stanja BZR od izuzetne je važnosti razmena iskustva i učenje na primerima najboljih. Zato smo se opredelili da vam za ovo savetovanje, u saradnji sa našim klijentima i partnerima, ponudimo prikaz i raspravu o najboljoj praksi BZR.

Zašto da izaberete Tehpro d.o.o. i pridružite nam se na savetovanju? Zato što smo sigurni da će vam to pomoći u daljem unapređenju prevencije bezbednosti i zdravlja na radu kod vaših poslodavaca.

Naš cilj je da unapredite svoja znanja i sposobnosti, jer ćete tako na tržištu usluga u oblasti zaštite lakše prepoznati prave vrednosti. Tehpro d.o.o. već preko tri decenije nastoji da izgrađuje najviše standarde.

Osnovna pitanja – primeri dobre prakse na:
– Uspostavljanje pouzdanog menadžment sistema BZR kod poslodavaca,
– Uvođenje i implementaciju sistema upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu ISO 45001,
– Organizovanje poslova BZR,
– Angažovanje službe medicine rada,
– Organizovanje i izvođenje obuka i osposobljavanja u oblasti BZR,
– Definisanje procedura i izdavanja dozvola za rad,
– Preglede i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne sredine,
– Upravljanje posetiocima, ugovaračima i izvođačima,
– Organizovanje BZR na gradilištima/radilištima,
– Uključivanje zaposlenih u sistem BZR i razvoj kulture bezbednosti,
– Postupanje prilikom inspekcijskog nadzora i dr.

Način realizacije: Eksperti iz „Tehpro“ d.o.o. i kompanija sa najboljom praksom BZR prezentovaće svoju dobru praksu po navedenim i drugim pitanjima. Nakon svakog izlaganja može se voditi rasprava.

Ciljne grupe (koga očekujemo): stručna lica – savetnici i saradnici za BZR, menadžeri sektora i službi, predstavnici zaposlenih, sindikata i zdravstvenih ustanova koje obavljaju delatnost medicine rada.

PRIJAVA
Dragana Rašić, tel: +381 62 8081 483, e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs

PRIPREMNA NASTAVA – VANREDNE SITUACIJE

OBUKA ZA DOBIJANJE LICENCE ZA IZRADU PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA I PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA

Datum: 19. 3.2024. – 22. 3.2024. godine
Vreme: 09.00h – 16.00h
Lokacija: Lole Ribara 120, 11250 Beograd

Obuku za polaganje ispita za dobijanje Licence za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja organizuju i sprovode pravna lica koja su ovlašćena od strane MUP.

Tehpro d.o.o. već 30 godina obavlja stručne poslove u oblasti BZR, ZOP, ZŽS i vanrednih situacija. Izradili smo više stotina procena rizika i planova u ovim oblastima. Naši eksperti imaju i veliko nastavno iskustvo u edukacijama odraslih što je verifikovano i Rešenjem Ministarstva prosvete, kojim smo za neke programe u ovim oblastima dobili status Javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih.

Način realizacije
Obuka se realizuje u trajanju od 32 nastavna časa u skladu sa Pravilnikom o stručnom ispitu za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja (Sl. Glasnik RS, 20/2019).

POZOVITE ZA VIŠE INFORMACIJA
+381 62 8081 483

SEMINAR: BEZBEDNOST I ZDRAVLJA NA RADU I RADNO PRAVO

Tema: Regulisanje radno – pravnog odnosa i organizovanja mera BZR za osetljive kategorije zaposlenih: mladi, učenici, lica sa invaliditetom, zaštita materinstva, rad van prostora poslodavaca, upućivanje na rad u inostranstvo, angažovanje stranih radnika i pravni aspekti mobinga.

DATUM: 13. 3. 2024. godine, od 10.00h do 14.00h
LOKACIJA: Centar za edukaciju Tehpro, Lole Ribara 120, Beograd

Bezbednost i zdravlje na radu (BZR), kao neotuđivo pravo po osnovu rada, je neposredno vezano za druga prava iz radnog odnosa i drugih oblika angažovanja koja su regulisana zakonima o radu, zdravstvenoj zaštiti, penzijskom i zdravstvenom osiguranju, Krivičnim zakonikom i drugim zakonima. To je naročito karakteristično za posebno zaštićene kategorija zaposlenih.

Praksa BZR pokazuje da je od izuzetne važnosti razumevanje svih zakonskih zahteva i neposredna saradnja savetnika/saradnika za BZR sa pravnim i službama ljudskih resursa kod poslodavca.

Zbog toga, pozivamo vas, da nam se pridružite na seminaru na kojem će se razmatrati normativno-pravni i praktični aspekti regulisanja radno-pravnog statusa i prevencije bezbednosti i zdravlja na radu posebnih kategorija zaposlenih.

Zašto ova tema? Zato što je izuzetno značajna, a u praksi se javlja niz specifičnih problema i dilema. Ova oblast je čest predmet objedinjenog nadzora radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu od strane inspekcije rada i upravnih i sudskih sporova.

Zašto da izaberete baš „Tehpro“? Zato što smo voljni da svoja bogata iskustva podelimo sa vama i damo konkretna rešenja za određena pitanja iz ove oblasti.

Cilj: Unaprediti kompetentnost polaznika za zakonsko i stručno uređivanje prava po osnovu rada, organizovanje BZR u specifičnim uslovima i saradnju i koordinaciju službi ljudskih resursa i stručnih lica za BZR.

Osnovna pitanja:
– regulisanje radnog angažovanja i organizovanje BZR,
– pravni aspekti obezbeđivanja specifičnih preventivnih mera BZR za osetljive kategorije zaposlenih: mladi, učenici, lica sa invaliditetom, stari, zaštita materinstva i dr.
– pravni i bezbednosni aspekti organizovanja rada van prostorija poslodavaca,
– upućivanje zaposlenih na rad u inostranstvo,
– pravni i bezbednosni aspekti angažovanja stranih radnika,
– pravni aspekti mobinga na radnom mestu,
– pravne posledice lošeg regulisanja statusa i neprimene mera BZR u specifičnim situacijama,
– inspekcijski nador, pokretanje i vođenje upravnog, prekršajnog, parničnog i krivičnog postupka,
– analiza primera iz prakse “Tehpro” koji se odnose na neprimenu propisa iz oblasti BZR i radnog prava (naknada štete, povreda ugleda, krivično-pravne posledice)

Način realizacije: Eksperti iz „Tehpro“ prezentovaće uvodna izlaganja po izabranim pitanjima, kao i primere dobre i/ili loše prakse. Nakon toga se vodi diskusija.

Ciljne grupe: stručna lica (savetnici/saradnici) za BZR, pravnici i rukovodioci ljudskim resursima i drugi rukovodioci koji učestvuju u regulisanju radno-pravnih odnosa i obezbeđivanju preventivnih mera BZR kod poslodavaca.

Predavači: eksperti iz „Tehpro“ d.o.o., sa dugogodišnjim praktičnim iskustvom vođenja poslova BZR kod poslodavaca.

MI NE PREPRIČAVAMO PROPISE! MI VAM POMAŽEMO DA IH OPTIMALNO PRIMENITE.

POZOVITE ZA VIŠE INFORMACIJA
Kontakt: Dragana Rašić
Telefon: +381 62 8081 483
e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs

PRIPREMNA NASTAVA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

DATUM: 19. 2. – 23. 2.2024.
VREME: 9.00 – 16.00 h
LOKACIJA: TEHPRO d.o.o, Lole Ribara 120, Beograd

Sa iskustvom od preko 30 godina u ovom poslu, uspešno smo pripremili preko 3000 polaznika koji su nakon toga položili stručni ispit pred komisijom Ministarstva nadležnog za rad.
Od 2016. god. ovo osposobljavanje radimo i kao Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih, po Programu neformalnog obrazovanja odraslih – Osposobljavanje za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, sertifikovanog kod Agencije za kvalifikacije. Nakon završene obuke, svim polaznicima izdajemo Potvrdu o savladanom programu obuke.

Način realizacije:
Nastavu realizuje naš stručni tim, sastavljen od izvođača sa višegodišnjim iskustvom u obavljanju poslova u ovoj oblasti. Program pripremne nastave za polaganje ispita je u potpunosti prilagođen potrebama polaznika kako bi uspešno savladali materiju.
Pripremna nastava se realizuje u trajanju od 5 dana.

Prijava:
Kontakt: Dragana Rašić;
tel: +381 62 8081 483;
e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs

USAVRŠAVANJE ZNANJA STRUČNIH LICA ZA BZR – RADIONICA

PROGRAMSKA CELINA 1: OPŠTE I POSEBNE MERE U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

TEMA: PREVENTIVNE MERE BZR NA GRADILIŠTU/RADILIŠTU

DATUM I VREME: 13. 02. 2024. godine, od 10.00h do 14.00h
LOKACIJA: TEHPRO, Lole Ribara 120, Beograd

Pozivamo Vas da nam se pridružite na radionici na kojoj će se razmatrati i uvežbavati normativno-pravni i praktični aspekti prevencije bezbednosti i zdravlja na radu na gradilištima/radilištima.

Zašto ova tema?
Zato što je kontinuirano usavršavanje znanja stručnih lica i koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu (BZR) nedvosmislena zakonska obaveza i zato što je ova tema od izuzetnog značaja za sve investitore i izvođače radova na gradilištima/radilištima. Tema je posebno aktuelna i zbog novina u propisima koji regulišu ovu oblast, naročito u pogledu posebnih ovlašćenja inspektora rada.

Zašto da izaberete baš „Tehpro ?
Zato što mi ne prepričavamo propise! Mi vam pomažemo da ih optimalno primenite.

Cilj radionice: unaprediti kompetentnost polaznika za planiranje, organizovanje, nadzor i upravljanje dokumentacijom prevencije BZR na gradilištima/radilištima prema najvišim standardima.

Osnovna pitanja:
– Specifičnosti prevencije BZR na gradilištima/radilištima,
– obaveze investitora, poslodavca, koordinatora i stručnih lica,
– dobra praksa BZR na gradilišima zasnovana na stalnoj proceni rizika,
– izrada i implementacija procedure za izdavanje dozvola za rad,
– optimizacija i upravljanje dokumentacije BZR na gradilištima/radilištima,
– nadležnosti inspektora.

Način realizacije: Prezentovanje uvodnih izlaganja po temama, kao i primera dobre i/ili loše prakse. Nakon toga će se voditi diskusija o ključnim pitanjima.

Ciljne grupe: stručna lica za BZR, koordinatori na gradilištima, šefovi gradilišta i drugi predstavnici poslodavaca i investitora koji učestvuju u pripremi i izvođenju radova na gradilištima/radilištima.

Predavači: eksperti iz „Tehpro“ d.o.o. sa dugogodišnjim iskustvom vođenja poslova BZR i koordinaciji na gradilištima.

PRIJAVA
Kontakt: Dragana Rašić, tel: +381 62 8081 483, e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs

TEHPRO u 2023. GODINI

U protekloj godini, naša kompanija je postigla izuzetne rezultate i ostvarila veliki uspeh.

Nastavili smo saradnju sa dugogodišnjim klijentima, ali i napravili nova partnerstva i uradili brojne projekte. Naš tim je bio veoma aktivan kada su u pitanju obuke i edukacija, kako za naše zaposlene, tako i za eksterne učesnike. Bili smo ponosni sponzori i podrška raznim važnim događajima i udruženjima, pružajući podršku zajednici u kojoj poslujemo.

Ova godina je zaista bila uspešna na svim nivoima i imali smo mnogo razloga za slavlje. Organizovali smo proslavu povodom Nove godine za sve naše zaposlene, pružajući im veče opuštanja i druženja. Takođe smo organizovali i posebnu novogodišnju zabavu za naše najmlađe, sa predstavom i posetom Deda Mraza, koji je svakom malom mališanu doneo paketić. Naš Sektor za stručne poslove je u duhu praznika organizovao tradicionalnu igru „Secret Santa“, koja je izazvala mnogo smeha i radosti među našim zaposlenima.

Nastavljamo da se razvijamo kao kompanija i pružamo najbolje usluge našim klijentima. Verujemo da je još jedna uspešna godina iza nas potvrda naše pozicije na tržištu ali i put zajedničkog rasta i napretka.

Hvala svima koji su bili deo naše priče i podržali nas tokom protekle godine. Budite uz nas i u budućnosti jer smo odlučni da nastavimo da postavljamo visoke standarde i ostvarujemo izvanredne rezultate.

Srećne praznike želi vam
Tehpro tim

STRUČNA RASPRAVA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU

Prošlo je više od sedam meseci od donošenja novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (Zakon). Gotovo svakog dana se javljaju novi problemi i dileme u vezi njegove primene u praksi organizovanja poslova bezbednosti i zdravlja na radu (BZR) kod konkretnih poslodavaca.

Naša kompanija već preko tri decenije obavlja različite poslove BZR za mnogobrojne domaće i strane kompanije koje posluju u Srbiji i u regionu. Svakodnevno od svojih klijenata dobijamo pitanja u vezi razumevanja i primene pojedinih normi novog Zakona na koja ne možemo dati precizne i nedvosmislene odgovore.
U želji da doprinesemo unapređenju i ujednačavanju prakse primene Zakona, 18. 12. 2023. godine, u IN HOTELU u Beogradu, organizovali smo stručnu raspravu za okruglim stolom eksperata za bezbednost i zdravlje na radu koji ove poslove obavljaju u renomiranim kompanijama sa najboljom praksom BZR, ne temu „Problemi u primeni Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu“.

U otvorenoj raspravi preko 40 eksperata istaknuti su svi ključni probleme koje Zakon generiše. Naročito je ukazano na sledeće probleme:

Donošenju novog Zakona nije prethodila ozbiljna analiza efekata primene ranijeg Zakona;

Ključni problemi iz prethodnog Zakona nisu rešeni, a neki su još više zakomplikovani: preveliki upliv države u sistem BZR koji promoviše potpunu i isključivu odgovornost poslodavca, izjednačavanje pojma „radno mesto“ i pojma „poslovi“, neevropski nacionalni koncept procene rizika, naročito zadržavanje kategorije „radno mesto sa povećanim rizikom“, ostavljanje na snazi nekih starih podzakonskih propisa i nakon donošenja novih (naročito u građevinarstvu) itd. Za sva ova i druga sistemska pitanja potrebna je šira društvena rasprava između socijalnih partnera, državnih organa, naučnih institucija, ali i stručnih lica koja postupaju po Zakonu i dalja dogradnja čitavog normativno pravnog okvira.

Naročito je ukazano na potrebu da se Zakon mora primenjivati onako kao je napisan, ali da se tu pojavljuje niz problema i dilema u pogledu razumevanja i primene nekih konkretnih rešenja kao što su: određivanje radnih mesta sa povećanim rizikom u aktima o proceni rizika u odnosu na definisano značenje pojma „radno mesto sa povećanim rizikom“ u članu 4. Zakona; nedefinisan pojam radilišta; cirkularno određenje pojma „ozbiljna, neizbežna i neposredna opasnost“; nejasan koncept izdavanja dozvola za rad; nejasnoće u primeni podzakonskih propisa u oblasti pregleda i provera opreme za rad i ispitivanja uslova radne sredine i mnogi drugi
Posebno se zahvaljujujemo svim učesnicima ove BZR diskusije. Kao organizator okruglog stola i kompanija koja radi na stalnom unapređenju čitavog sistema BZR nastojaćemo da pronađemo načina da preovlađujući stavovi iz diskusije budu dostupni socijalnim partnerima, državnim organima i drugim učesnicima u kreiranju normativno-pravnog okvira BZR i kontroli primene zakonskih rešenja.