RADIONICA IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

UPRAVLJANJE OTPADOM OD GRAĐENJA I RUŠENJA

Datum i vreme: 25.12.2023. god. od 10h do 13:30h
Lokacija: TEHPRO, Lole Ribara 120, Beograd

Upravljanje otpadom od građenja i rušenja predstavlja jedan od glavnih problema i izazova u vezi sa upravljanjem otpadom u Republici Srbiji. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, 2020. godine u Srbiji je generisano oko 729.000 t otpada od građenja i rušenja.

Iako postoji generalna zakonska obaveza da proizvođač otpada odvojeno prikuplja nastali otpad i sortira ga u skladu s budućim tretmanom, praksa je pokazala da u našoj zemlji trenutno ne postoji praksa odvojenog sakupljanja otpada od građenja i rušenja, i ne postoji šema za reciklažu ove vrste otpada.

Kako bi se ovaj problem rešio, Ministarstvo zaštite životne sredine je poslednjom izmenom Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 (dr. zakon) i 35/2023) definisalo upravljanje građevinskim otpadom, što je poslužilo kao osnov za donošenje Uredbe o načinu i postupku upravljanja otpadom od građenja i rušenja („Sl. glasnik RS“, broj 93/2023). Ova Uredba, koja je stupila na snagu početkom novembra, bliže propisuje način i postupak upravljanja otpadom od građenja i rušenja, kao i sve aktivnosti i mere koje se odnose na odvojeno sakuplјanje, razvrstavanje, transport, skladištenje, pripremu za ponovnu upotrebu, ponovno iskorišćenje i/ili odlaganje građevinskog otpada.

Kako bi Vam pomogli da sagledate sve svoje obaveze u oblasti upravljanja otpadom od građenja i rušenja i uskladite poslovanje svojih kompanija sa ovim novim propisom, organizujemo radionicu na kojoj će Vas eksperti TEHPRO-a koji imaju dugogodišnje iskustvo u oblasti upravljanja otpadom i zaštite životne sredine, upoznati sa novinama koje ovaj propis donosi, a odnose se na:
• izradu Plana upravlјanja otpadom od građenja i rušenja i pribavljanje saglasnost na taj Plan;
• uspostavljenje sistema za upravljanje neopasnim i opasnim otpadom od građenja i rušenja, uz primenu propisanih mera;
• transport, tretman i odlaganje otpada od građenja i rušenja;
• postupanje sa opasnim otpadom od građenja i rušenja koji sadrži azbest, POPs materije ili živu.

PRIJAVA
Dragana Rašić, tel: +381 62 8081 483; e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs

PRIPREMNA NASTAVA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

PRIPREMNA NASTAVA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

DATUM: 04.12. – 08.12.2023.
VREME: 09.00 – 16.00 h
LOKACIJA: TEHPRO d.o.o, Lole Ribara 120, Beograd

Sa iskustvom od preko 30 godina u ovom poslu, uspešno smo pripremili preko 3000 polaznika koji su nakon toga položili stručni ispit pred komisijom Ministarstva nadležnog za rad.
Od 2016. god., ovo osposobljavanje radimo i kao Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih, po Programu neformalnog obrazovanja odraslih – Osposobljavanje za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, sertifikovanog kod Agencije za kvalifikacije. Nakon završene obuke, svim polaznicima izdajemo Potvrdu o savladanom programu obuke.

Način realizacije:
Nastavu realizuje naš stručni tim, sastavljen od izvođača sa višegodišnjim iskustvom u obavljanju poslova u ovoj oblasti. Program pripremne nastave za polaganje ispita je u potpunosti prilagođen potrebama polaznika kako bi uspešno savladali materiju.
Pripremna nastava se realizuje u trajanju od 5 dana.

Prijava:
Kontakt: Dragana Rašić;
tel: +381 62 8081 483;
e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs

STRUČNO SAVETOVANJE – VRANJE – PRAKTIČNA PRIMENA NOVOG ZAKONA O BZR

STRUČNO SAVETOVANJE U OBLASTI BZR
TEMA: PRAKTIČNA PRIMENA NOVOG ZAKONA O BZR


Datum i vreme:
28.11.2023. od 10h


Mesto održavanja: BRITISH AMERICAN TOBACCO, Stefana Prvovenčanog 209, Vranje

Stupio je na snagu Nov i Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu koji sadrži bitne novine za poslodavce i pravna lica sa licencama koje će zahtevati značajna prilagođavanja poslovanja i nove finansijske obaveze.

Nakon detaljne analize svih zakonskih rešenja na internim raspravama u Tehpro d.o. o. svoje stavove smo objavili u knjizi „Komentar Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu sa instrukcijama za praktičnu primenu“, koje želimo da podelimo sa vama.

Pozivamo Vas, da nam se pridružite na našem stručnom savetovanju na kojem ćemo diskutovati o optimalnoj primeni zakona i unapređenju bezbednosti i zdravlja na radu, sa ciljem razmene iskustava i ideja.

Ciljne grupe:
Poslodavci, savetnici, saradnici i odgovorna lica iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, izabrani predstavnici radnika, kao i sva druga lica koja se na bilo koji način bave poslovima bezbednosti i zdravlja na radu.

Način realizacije:
Nakon izlaganja eksperata vodi se diskusija po svim pokrenutim pitanjima.

Stručno savetovanje pruža Vam mogućnost da saznate prave informacije i praktične smernice od eksperata iz „Tehpro“ d.o.o. sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

KOTIZACIJA: 9.000,00 rsd
*Napomena: u cenu nije uračunat PDV

Na savetovanju će biti predstavljena naša nova knjiga „KOMENTAR ZAKONA O BEZBEDNOSTI I
ZDRAVLJU NA RADU SA INSTRUKCIJAMA ZA PRAKTIČNU PRIMENU“

Vidimo se na savetovanju!

Prijava
Dragana Rašić
tel: +381 62 8081 483
e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs

NAŠA NOVA KNJIGA: KOMENTAR ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU SA INSTRUKCIJAMA ZA PRAKTIČNU PRIMENU

NOVO U IZDANJU TEHPRO d.o.o.

„KOMENTAR ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU SA INSTRUKCIJAMA ZA PRAKTIČNU PRIMENU“

Društvo za usluge u oblasti zaštite Tehpro d.o.o se već više od tri decenije profesionalno bavi poslovima zaštite na radu, odnosno bezbednosti i zdravlja na radu. Posedujemo sve licence i odobrenja i različite poslove u ovoj oblasti obavljamo za gotovo sve renomirane strane i domaće kompanije u Srbiji i regionu Jugoistočne Evrope.

Naša osnovna misija je da svojim klijentima obezbedimo potpunu zakonitost u radu i dostizanje najviših standarda u zaštiti ljudi u procesima rada.

Svima koji se na bilo koji način bave poslovima bezbednosti i zdravlja na radu je poznato da je nedavno donesen novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. Na žalost, poznato im je i da novi zakon donosi i nove dileme i probleme u njegovoj primeni u praksi.

Zbog toga, sa zadovoljstvom vam predstavljamo knjigu „Komentar Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu sa instrukcijama za praktičnu primenu“.
Autori knjige su eksperti iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, pravnici i sudski veštaci za ovu oblast, sa dugogodišnjim iskustvom u praktičnoj organizaciji bezbednosti i zdravlja na radu za različite poslodavce.

Uz integralni tekst zakona u knjizi su dati stručni i pravnički komentari svih bitnih odredbi. Posebna vrednost ove knjige su konkretne instrukcije za primenu pojedinih nejasnih zakonskih odredbi u praksi.

Da bismo svim delatnicima koji se na bilo koji način bave poslovima bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavaca (savetnici i saradnici za BZR, koordinatori na gradilištima, rukovodioci svih nivoa, odgovorna lica za preglede i provere opreme za rad, odgovorna lica za ispitivanja uslova radne sredine, izabrani predstavnici zaposlenih za BZR i dr.), potpuno približili praktičnu stranu zakonskih zahteva autori knjige su pripremili i poseban sažetak/pregled „Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu u 100 ključnih zahteva“

Knjiga će vam sigurno pomoći u razumevanju Zakona i pružiti korisne instrukcije za njegovu primenu.

Cena knjige je 2.400 rsd + PDV

Cena knjige sa sažetkom je 3.000 rsd + PDV

Više informacija:
Dragana Rašić
Tel: +381 62 8081 483
E-mail: dragana.rasic@tehpro.rs

PRIPREMNA NASTAVA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

DATUM: 25.09. – 29.09.2023.
VREME: 09.00 – 16.00 h
LOKACIJA: TEHPRO d.o.o, Lole Ribara 120, Beograd

Sa iskustvom od preko 30 godina u ovom poslu, uspešno smo pripremili preko 3000 polaznika koji su nakon toga položili stručni ispit pred komisijom Ministarstva nadležnog za rad.
Od 2016. god., ovo osposobljavanje radimo i kao Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih, po Programu neformalnog obrazovanja odraslih – Osposobljavanje za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, sertifikovanog kod Agencije za kvalifikacije. Nakon završene obuke, svim polaznicima izdajemo Potvrdu o savladanom programu obuke.

Način realizacije:
Nastavu realizuje naš stručni tim, sastavljen od izvođača sa višegodišnjim iskustvom u obavljanju poslova u ovoj oblasti. Program pripremne nastave za polaganje ispita je u potpunosti prilagođen potrebama polaznika kako bi uspešno savladali materiju.
Pripremna nastava se realizuje u trajanju od 5 dana.

Prijava:
Kontakt: Dragana Rašić;
tel: +381 62 8081 483;
e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs

OBUKA ZA DOBIJANJE LICENCE ZA IZRADU PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA I PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA

OBUKA ZA DOBIJANJE LICENCE ZA IZRADU PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA I PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA

Datum: 03.10.2023. – 06.10.2023. godine
Vreme: 09.00h – 16.00h
LOKACIJA: TEHPRO d.o.o, Lole Ribara 120, Beograd

Obuku za polaganje ispita za dobijanje Licence za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja organizuju i sprovode pravna lica koja su ovlašćena od strane MUP.

Tehpro d.o.o. već 30 godina obavlja stručne poslove u oblasti BZR, ZOP, ZŽS i vanrednih situacija. Izradili smo više stotina procena rizika i planova u ovim oblastima. Naši eksperti imaju i veliko nastavno iskustvo u edukacijama odraslih što je verifikovano i Rešenjem Ministarstva prosvete, kojim smo za neke programe u ovim oblastima dobili status Javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih.

Način realizacije

Obuka se realizuje u trajanju od 32 nastavna časa u skladu sa Pravilnikom o stručnom ispitu za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja (Sl. Glasnik RS, 20/2019).

POZOVITE ZA VIŠE INFORMACIJA
+381 62 8081 483

PRIJAVA
Kontakt: Dragana Rašić
e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs

PRAKTIČNA PRIMENA NOVOG ZAKONA O BZR

STRUČNO SAVETOVANJE

TEMA: PRAKTIČNA PRIMENA NOVOG ZAKONA O BZR

DATUM: 21.09.2023
VREME: 10h – 14h
LOKACIJA: IN Hotel, Bulevar Arsenija Čarnojevića 56, Novi Beograd


Stupio je na snagu Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu koji sadrži bitne novine za poslodavce i pravna lica sa licencama koje će zahtevati značajna prilagođavanja poslovanja i nove finansijske obaveze.

Pozivamo Vas da nam se pridružite na našem stručnom savetovanju gde ćemo diskutovati o optimalnoj primeni zakona i unapređenju bezbednosti i zdravlja na radu, sa ciljem razmene iskustava i ideja.

Ciljne grupe:
Poslodavci, stručna i odgovorna lica iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, izabrani predstavnici radnika, kao i sva druga lica koja se na bilo koji način bave poslovima bezbednosti i zdravlja na radu.

Način realizacije:
Nakon uvodnih saopštenja i otvorene rasprave, eksperti iz Tehpro će kreirati „one page“ stranicu sa ključnim porukama za svakog učesnika u vezi primene zakona.

Stručno savetovanje pruža Vam mogućnost da saznate najnovije informacije i praktične smernice od eksperata iz „Tehpro“ d.o.o. sa dugogodišnjim iskustvom oblasti u bezbednosti i zdravlja na radu.

KOTIZACIJA:…………………….. 9.000 rsd
*Napomena: U cenu nije uračunat PDV

Na savetovanju će biti prredstavljena naša nova knjiga
„KOMENTAR ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU SA INSTRUKCIJAMA ZA PRAKTIČNU PRIMENU“.

Pridružite nam se na ovom važnom događaju kako bismo osigurali sigurno i produktivno radno okruženje za sve.

SA PROPISIMA SE MOŽETE UPOZNATI SAMI.
MI VAM MOŽEMO POMOĆI DA IH OPTIMALNO PRIMENITE.

Vidimo se na savetovanju!

POZOVITE ZA VIŠE INFORMACIJA
+381 62 8081 483

PRIJAVA
Kontakt: Dragana Rašić
e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs

PRIPREMNA NASTAVA ZOP

Pripremna nastava za polaganje stručnog ispita

Datum: 11.09.2023. godine
Vreme: 09.00 – 16.00 h
Lokacija: TEHPRO d.o.o., Lole Ribara 120, Beograd

Zakon
Sva lica koja kod subjekata zaštite od požara obavljaju poslove zaštite od požara (ZOP) moraju da polože stručni ispit u oblasti ZOP pred komisijom Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Uslov za izlazak na ispit je obavezna pripremna nastava prema programu koji je propisao nadležni ministar.

O nama
Privredno društvo „TEHPRO“ d.o.o. ima veliko iskustvo u organizovanju posebnih oblika edukacije u oblasti zaštite od požara, bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite životne sredine. Iskustvo i andragoške kompetencije svih naših izvođača garantuje kvalitet nastave i visoku prolaznost na ispitu.

Način realizacije:
Program, koji sadrži 180 nastavnih časova, realizujemo dinamikom koja je usaglašena sa strukturom i mogućnostima polaznika kroz pogodne oblike i sadržaje nastavnog rada.

Mi ne prepričavamo propise. Kod nas ćete dobiti najbolju pripremu za ispit, ali i naučiti kako da u praksi obavljate stručne poslove ZOP.

ZAJEDNO EDUKACIJOM DO PRAVIH VREDNOSTI!

POZOVITE ZA VIŠE INFORMACIJA
+381 62 8081 483

PRIJAVA
Kontakt: Dragana Rašić
e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs

RADIONICA IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

INSPEKCIJSKI NADZOR U OBLASTI ZŽS U PRAKSI

Datum: 22.06.2023. god
Vreme: 09.00h – 14.00h
Lokacija: TEHPRO d.o.o., Lole Ribara 120, 11250 Beograd

Inspekcijski nadzor u oblasti životne sredine je međunarodno priznat postupak koji se koristi kako bi se osiguralo precizno poštovanje određenih propisa na globalnom nivou.

Koliko je bitan inspekcijski nadzor govori činjenica da je on sastavni deo programa koji se bazira na zaštiti ljudi i okoline od negativnih efekata prouzrokovanih ljudskim aktivnostima. Ispravan i efikasan pristup inspekcijskom nadzoru zahteva pažljivo planiranje i strogu primenu određenih procedura i tehnika.

U pogledu kompanija koje imaju pasivan stav prema inspekcijskom nadzoru, bitno je da se i one prilagode zakonskim propisima koja se odnose na tu oblast kako bi se izbegle eventualne negativne posledice za okolinu i zdravlje ljudi. Takođe, kompanije bi trebalo da pruže doprinos održivom razvoju okoline i da se bave trajnim promenama u svojim kompanijskim procedurama.

Eksperti TEHPRO-a iz oblasti zaštite životne sredine će vam pomoći i dati odgovore na najvažnija pitanja na radionici:

*Kako formirati odgovarajući pristup kompanije prema inspekcijskom nadzoru?

*Šta je realno stanje, a koliko su strahovi opravdani?

*Kako se pravilno pripremiti za inspekcijski nadzor?

*Koliko je očekivana objektivnost inspektora pri utvrđivanju stepena rizika i prioriteta tokom inspekcijskog nadzora u kompanijama?

*Koja su prava i obaveze pravnog lica pred, tokom i nakon inspekcijskog nadzora?

 

POZOVITE ZA VIŠE INFORMACIJA
+381 62 8081 483

PRIJAVA
Kontakt: Dragana Rašić; e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs

PRIPREMNA NASTAVA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

DATUM: 29.05. – 02.06.2023.
VREME: 09.00 – 16.00 h

LOKACIJA: TEHPRO d.o.o, Lole Ribara 120, Beograd

Sa iskustvom od preko 30 godina u ovom poslu, uspešno smo pripremili preko 3000 polaznika koji su nakon toga položili stručni ispit pred komisijom Ministarstva nadležnog za rad.

Od 2016. god., ovo osposobljavanje radimo i kao Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih, po Programu neformalnog obrazovanja odraslih – Osposobljavanje za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, sertifikovanog kod Agencije za kvalifikacije. Nakon završene obuke, svim polaznicima izdajemo Potvrdu o savladanom programu obuke.

Način realizacije:
Nastavu realizuje naš stručni tim, sastavljen od izvođača sa višegodišnjim iskustvom u obavljanju poslova u ovoj oblasti. Program pripremne nastave za polaganje ispita je u potpunosti prilagođen potrebama polaznika kako bi uspešno savladali materiju.

Pripremna nastava se realizuje u trajanju od 5 dana.

PRIJAVA
Kontakt: Dragana Rašić; tel: +381 62 8081 483; e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs